กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก รวมเทคโนโลยีของ วท. เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์สตรอเบอร์รี่อาหารเช้า และผลิตภัณฑ์แครอทอาหารเช้า

การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์สตรอเบอร์รี่อาหารเช้า และผลิตภัณฑ์แครอทอาหารเช้า

พิมพ์ PDF

การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์สตรอเบอร์รี่อาหารเช้า และผลิตภัณฑ์แครอทอาหารเช้า     ผลิตภัณฑ์อาหารเช้า (Breakfast Cereal) โดยปกติผลิตจากธัญชาติ ได้แก่ ข้าวสาลี ข้าวโพด ผ่านกระบวนการผลิตโดยใช้เครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์(Extruder) หรือเครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง ในกระบวนการผลิตจะแตกต่างกันไป ขึ้นกับชนิดของวัตถุดิบที่ใช้เป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการได้มีผลงานวิจัยเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเช้าจากธัญชาติ ที่ผลิตในรูปธัญชาติแผ่นกรอบ (Cereal fl ake) โดยใช้เครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง ชนิดลูกกลิ้งคู่(Double drum dryer) และผสมให้อยู่ในรูปเครื่องดื่มธัญชาติกึ่งสำเร็จรูปที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง (Istant Nutritious Cereal Drink)

     กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อาหารเช้าจากธัญชาติ (Breakfast Cereal) โดยใช้สตรอเบอร์รี่ หรือแครอท เป็นองค์ประกอบ และผสมธัญชาติ เช่น ข้าวเจ้าหัก ข้าวโพด ได้ผลิตภัณฑ์สตรอเบอร์รี่อาหารเช้า และผลิตภัณฑ์แครอทอาหารเช้า ที่มีกลิ่นรสดี สีสวย มีกลิ่นรสสตรอเบอร์รี่หรือแครอท

 

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่
นางวรรณดี มหรรณพกุล
สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7420,7415
โทรสาร : 0 2201 7102
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป