กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก รวมเทคโนโลยีของ วท. เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร เทคโนโลยีการแปรรูปสตรอเบอร์รี่

เทคโนโลยีการแปรรูปสตรอเบอร์รี่

พิมพ์ PDF

เทคโนโลยีการแปรรูปสตอเบอร์รี่     สตรอเบอร์รี่ เป็นผลไม้ที่มีการปลูกในภาคเหนือของประเทศไทย เป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง แต่ผลสดมีอายุการเก็บสั้น ชํ้าและเน่าเสียได้ง่าย การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จะทำให้เ้พิ่มมูลค่าและได้ผลิตภัณฑ์ใ์หม่เป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภค

     กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสตรอเบอร์รี่ ได้แก่ สตรอเบอร์รี่แผ่นกรอบ (Strawberry flake) สตรอเบอร์รี่ แผ่นหนา (fruit bar) สตรอเบอร์รี่แผ่นบาง สตรอเบอร์รี่ี่เชื่อม สตรอเบอร์รี่แช่อิ่ม สตรอเบอร์รี่สี่รส (หยี) แยมสตรอเบอร์รี่ เยลลี่สตรอเบอร์รี่ เครื่องดื่มนํ้าสตรอเบอร์รี่กึ่งสำเร็จรูป นํ้าสตรอเบอร์รี่พร้อมดื่ม นํ้าสตรอเบอร์รี่หวานเข้มข้นและข้าวเกรียบสตรอเบอร์รี่

 

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่
นางวรรณดี มหรรณพกุล
สำนักเทคโนโลยีชุมชน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7420,7415
โทรสาร : 0 2201 7102
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป