กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก รวมเทคโนโลยีของ วท. เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร การปรับปรุงคุณภาพทางจุลินทรีย์ของแหนมด้วยรังสีแกมมา

การปรับปรุงคุณภาพทางจุลินทรีย์ของแหนมด้วยรังสีแกมมา

พิมพ์ PDF

การปรับปรุงคุณภาพทางจุลินทรีย์ของแหนมด้วยรังสีแกมมา     แหนมเป็นอาหารพื้นบ้านที่นิยมบริโภคกันมากชนิดหนึ่งของไทย ทำจากเนื้อหมูดิบ หนังหมูต้ม สุกขาวกระเทียม เกลือ ดินประสิวและผงชูรส นำมาบดหรือสับให้ละเอียดแล้วผสมคลุกเคล้ากันให้ทั่ว บรรจุถุงพลาสติกอัดให้แน่น ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 2-3 วัน ก็สามารถนำไปรับประทานได้ แหนมจะมีรสเปรี้ยวซึ่งเกิดจากการหมักตัวของจุลินทรีย์กลุ่มบักเตรีแลคติก การบริโภคแหนมนิยมบริโภคดิบโดยไม่ผ่านการปรุงให้สุกด้วยความร้อนก่อน ดังนั้นผู้บริโภคจึงมีโอกาสเสี่ยงจะได้รับอันตรายจากพยาธิและเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคได้ เช่น โรคพยาธิกล้ามเนื้อ และเชื้อโรคท้องร่วงซาลโมเนลลาการฉายรังสีแกมมา เป็นวิธีการหนึ่งที่มีการศึกษาแล้วว่า สามารถใช้ทำลายพยาธิและเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในอาหารได้ เช่น รังสีปริมาณ 2 กิโลเกรย์ พบว่าเพียงพอที่จะทำลายเชื้อโรคท้องร่วงซัลโมเนลลาที่อาจติดมากับเนื้อหมูในแหนมได้สำหรับพยาธิงานวิจัยพบว่า รังสีปริมาณ 0.6 กิโลเกรย์ สามารถใช้ทำลายพยาธิที่พบในเนื้อหมูได้ การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส ตรวจไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในเรื่อง สี กลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัส ระหว่างแหนมไม่ฉายรังสีกับแหนมฉายรังสี การนำแหนมไปฉายรังสี ควรให้แหนมหมักตัวเป็นระยะเวลา 1-3 วันก่อนจึงนำไปฉายรังสีที่ปริมาณ 2 กิโลเกรย์ แหนมฉายรังสีสามารถเก็บได้นาน 10 วันที่อุณหภูมิห้อง หรือ 2 เดือน ที่อุณหภูมิตู้เย็น (5-20 องศาเซลเซียส)

 

ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนการนำแหนมไปฉายรังสี
1. ให้ขอใบอนุญาตการใช้ฉลากแหนมฉายรังสีจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก่อน
2. เมื่อได้รับเลขทะเบียน อย. แหนมฉายรังสีแล้วจึงจะนำแหนมไปรับการฉายรังสีได้
3. แหนมที่จะฉายรังสีจะต้องผลิตและปล่อยให้หมักตัวก่อนอย่างน้อย 1-2 วัน จึงจะส่งไปรับการฉายรังสีได้
4. ติดฉลากแหนมฉายรังสีให้สมบูรณ์
5. ส่งแหนมไปฉายรังสีที่ศูนย์ฉายรังสี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี หรือโรงงานฉายรังสีของเอกชน

 

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่
นายยุทธ์พงศ์ ประชาสิทธิศักดิ์
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 2579 5230, 0 2596 7600 ต่อ 2321
โทรสาร   : 0 2562 0121
โทรศัพท์มือถือ : 08 9817 2142
E-mail   : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป