กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก รวมเทคโนโลยีของ วท. เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร การใช้รังสีปรับปรุงคุณภาพด้านสุขอนามัยของกุ้งจ่อม

การใช้รังสีปรับปรุงคุณภาพด้านสุขอนามัยของกุ้งจ่อม

พิมพ์ PDF

การใช้รังสีปรับปรุงคุณภาพด้านสุขอนามัยของกุ้งจ่อม     การฉายรังสีกุ้งจ่อม การศึกษาวิจัยพบว่าวิธีการฉายรังสีปริมาณ 6 กิโลเกรย์ ใช้ปรับปรุงคุณภาพด้านสุขอนามัยของกุ้งจ่อมได้ทำให้ผู้บริโภคปลอดจากจุลินทรีย์ที่ก่อโรคทางเดินอาหาร และจุลินทรีย์ที่แสดงคุณภาพด้านสุขอนามัยของอาหาร ขณะเดียวกันช่วยยืดอายุการเก็บรักษาของกุ้งจ่อมให้ได้นานขึ้นกว่าเดิมกุ้งจ่อมฉายรังสีเก็บที่อุณหภูมิห้องได้นานไม่น้อยกว่า 1 เดือน กุ้งจ่อมที่ผ่านการฉายรังสีจะมีคุณภาพผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.กุ้งจ่อม) กำหนด

 

ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนการนำกุ้งจ่อมไปฉายรังสี
1. ผู้ผลิตกุ้งจ่อมต้องปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ผ่านการประเมินเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP)จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก่อน จึงไปยื่นขอใบอนุญาตการใช้ฉลากกุ้งจ่อมฉายรังสีได้ เมื่อได้รับเลขทะเบียน อย. กุ้งจ่อมฉายรังสีแล้วจึงจะนำกุ้งจ่อมไปรับการฉายรังสีได้
2. กุ้งจ่อมที่นำไปฉายรังสีควรผ่านการหมักให้ได้ที่ก่อน บรรจุในถุงพลาสติกที่ปิดมิดชิด แล้วบรรจุในถ้วยพลาสติกหรือกล่องกระดาษอีกชั้นเพื่อป้องกันการแตกและเพื่อให้เกิดความสวยงาม
3. บรรจุกุ้งจ่อมตามน้ำหนักที่เคยจำหน่ายตามปกติ (ประมาณ 300 กรัม/ถุง) พร้อมทั้งติดสลากกุ้งจ่อมฉายรังสี
4. ส่งกุ้งจ่อมไปฉายรังสีที่ศูนย์ฉายรังสี หรือโรงงานฉายรังสีที่อยู่ใกล้สถานที่ผลิต

 

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่
นายยุทธ์พงศ์ ประชาสิทธิศักดิ์
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์   : 0 2579 5230, 0 2596 7600 ต่อ 2321
โทรสาร    : 0 2562 0121
โทรศัพท์มือถือ : 08 9817 2142
E-mail   : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป