กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

เทคโนโลยีการแปรรูปผลหม่อน

พิมพ์ PDF

เทคโนโลยีการแปรรูปผลหม่อน     ผลหม่อน (Mulberry)  เป็นผลไม้ที่ได้จากต้นหม่อน โดยปกติหม่อนมีการปลูกเพื่อใช้ใบหม่อนในการผลิตชา และการเลี้ยงไหมเพื่อนำไปทอเป็นผ้าไหม มหาวิยาลยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน ได้วิจัยพัฒนาพันธุ์หม่อน ภายใต้โครงการวิจัยส่งเสริมการปลูกหม่อน และการใช้ประโยชน์อย่างครบ
วงจร ผลหม่อนผลสุกให้รสหวานอมเปรี้ยว สีม่วงแดง มีคุณค่าทางโภชนาการ ดังนี้คือ น้ำ 85-88% น้ำตาลกูลโคสและฟรุคโตส 7.8-9.2 % โปรตีน 0.4-1.5%  ไขมัน (linoleic, stearic, และoleic acids) 0.4-0.5% กรดมาลิก 1.1-1.9%  เส้นใย 0.9-1.4% และแร่ธาตุ 0.7-0.9% มีสรรพคุณรักษาโรคไขข้อ บำรุงหัวใจ ผลหม่อนได้รับสมญานามว่าเป็น Blood tonic คือ มีผลช่วยบำรุงเลือด หม่อนพันธุ์พื้นเมืองของไทย เช่น หม่อนไผ่  หม่อนคุณไพ ให้ผลขนาดเล็กจึงไม่นิยมรับประทานผลสด  แต่หม่อนพันธุ์ลูกผสม เช่นพันธุ์บุรีรัมย์ 60  และนครราชสีมา 60  จะให้ผลหม่อนที่มีขนาดใหญ่  ผลหม่อนสด มีอายุการเก็บสั้น ช้ำ และเน่าเสียได้ง่าย 
     กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลหมอน ได้แก่ ผลหม่อนแผ่นกรอบ (Mullberry  flake) ผลหม่อนแผ่นหนา (fruit bar) ผลหม่อนแผ่นบาง ผลหม่อนเชื่อม ผลหม่อนแช่อิ่ม ผลหม่อนสี่รส (หยี) แยมผลหม่อน เยลลี่ผลหม่อน เครื่องดื่มน้ำผลหม่อนกึ่งสำเร็จรูป น้ำผลหม่อนพร้อมดื่ม  น้ำผลหม่อนหวานเข้มข้น และข้าวเกรียบผลหม่อน

 

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่
นางวรรณดี มหรรณพกุล
สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
75/7 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศพท์ : 0 2201 7420,7415
โทรสาร  : 0 2201 7102
E-mail  : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน     

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป