กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก บริการประชาชน บริการรับเรื่องร้องเรียน

บริการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนประชาชน

พิมพ์ PDF

เป็นการให้บริการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากประชาชนทั่วไป โดยผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งความประสงค์เรื่องที่จะร้องเรียน ณ ศูนย์บริการร่วม กรอกรายละเอีบดเรื่องร้องเรียนลงแบบฟอร์มร้องเรียน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วม จะประสานเรื่องร้องเรียนส่งต่อไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อดำเนินงานต่อไป

 

 

 

 

เอกสารประกอบง การขอรับบริการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนประชาชน  document

หน่วยงานที่ติดต่อ
         ศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชนของ วท.
         สำนักงานปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
         ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400
         โทรศัพท์ 0-2333-3800 Call center 1313
         โทรสาร 0-2333-3880
         E-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
         Website http://www.most.go.th/eservice

         ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
         สำนักงานปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
         ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400
         โทรศัพท์ 0-2333-3738
         โทรสาร 0-2333-3833
          Website http://www.most.go.th/cgtc

 


 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป