กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก บริการประชาชน บริการแหล่งความรู้ อุทยานแห่งชาติหมู่เขาปู่-เขาย่า อำเภอศรีบรรพต

อุทยานแห่งชาติหมู่เขาปู่-เขาย่า อำเภอศรีบรรพต82.jpg

 

ประวัติ

อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน มีเขาหินแท่นเป็นยอดสูงสุด เป็นพื้นที่ต้นแม่น้ำตรังและแม่น้ำปากพนัง พบพืชพรรณพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ และเป็นแหล่งที่มีสัตว์ป่าอพยพไปมาเสมอ ทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ปลา แมลง ต่างๆ เป็นต้น

 

รายละเอียดการให้บริการ

จัดแสดงนิทรรศการภาพประกอบคำบรรยาย มีเจ้าหน้าที่อธิบายให้ความรู้มีสถานที่สำหรับกางเต้นท์ ภายในอุทยานฯ มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือ จุดชมวิวผาผึ้ง ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ของทุกปี จะมีผึ้งหลวงมาทำรังนับน้อยรัง

 

เวลาทำการ

  • ทุกวัน

 

สถานที่ติดต่อ

60 หมู่ที่ 9 ถนนหมายเลข 41 ไปอำเภอควนขนุน ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
โทรศัพท์ : 0 7468 9194 โทรสาร : 0 7468 9195

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป