กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก บริการประชาชน บริการแหล่งความรู้ พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติและเครือข่ายเรียนรู้ท้องถิ่น

พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติและเครือข่ายเรียนรู้ท้องถิ่น


 

79.jpg

 

ประวัติ

การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติวิทยาและเครือข่ายเรียนรู้ท้องถิ่นเริ่มตั้งแต่ปี 2545 เพื่อค้นหาองค์ความรู้ในท้องถิ่น เก็บรวบรวม จัดแสดงตัวอย่างที่มีคุณค่าทางวิชาการให้เป็นระบบ ทั้งตัวอย่างสัตว์และตัวอย่างสมุนไพร การแลกเปลี่ยน เผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆที่ได้จากการทำงานวิจัย

 

รายละเอียดการให้บริการ

การเก็บตัวอย่างพืช สัตว์ จัดแสดงตัวอย่างสัตว์ สมุนไพร เรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิต และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำประมง การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เช่น เรือนเพาะชำ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องป่าชายเลน ระบบนิเวศเรื่องนกชายเลน ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

 

เวลาทำการ

  • วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

 

สถานที่ติดต่อ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ถนนเจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี
โทรศัพท์ : 0 7331 3928-45ต่อ 1825 หรือ 08 1092 2049 และ 08 1400 0641

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป