กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

ศูนย์วิจัยการยาง


 

76.jpg

 

ประวัติ

ในช่วงปี พ.ศ. 2475 หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ได้ก่อตั้งสถานีทดลองกสิกรรมภาคใต้ ขึ้นที่บ้านชะมวง และ พ.ศ. 2476 ได้ย้ายสถานีดังกล่าวไปตั้งที่ตำบลคอหงส์ โดยมี ดร.เสริมลาภ วสุวัต ผู้วางรากฐานการวิจัยและพัฒนา ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยยางสงขลา พ.ศ. 2527 และมีการก่อตั้งศูนย์วิจัยขึ้นใหม่อีก 3 ศูนย์ ที่สุราษฎร์ธานี ฉะเชิงเทรา หนองคาย และนราธวาส เพื่อขยายงานวิจัยและพัฒนายางให้ครอบคลุมพื้นที่ปลูกยางของประเทศ

 

รายละเอียดการให้บริการ

เป็นศูนย์ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับพันธุ์ยางภาคใต้ มีห้องจัดแสดงเกี่ยวกับชนิดของยางขั้นตอนการผลิตอุปกรณ์ในการกรีดยางและอื่นๆ

 

เวลาทำการ

  • วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

 

สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่สามแยกคอหงส์บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองหาดใหญ่ อ.เมือง จ.สงขลา
โทรศัพท์ : 0 7478 1532
หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา(อ่าวนุ่น)
298 หมู่ 5 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ : 0 7478 1582

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป