กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

สุสานหอยแหลมโพธิ์


 

74.jpg

 

ประวัติ

สุสานหอยแห่งนี้เดิมเป็นหนองน้ำจืดขนาดใหญ่ ซากหอยได้ทับถมกันโดยมีสารประกอบแคลเซียมเป็นตัวที่เชื่อมประสาน ก่อตัวให้กลายเป็นหินแข็งเป็นแนวยาวตามชายฝั่ง แยกเป็น 3 บริเวณ แต่ละบริเวณที่สำคัญและมีชื่อเสียงมากที่สุดคือ สุสานหอยแหลมโพธิ์ 2 หรือ "สุสานหอย 75 ล้านปี" มีลักษณะหัวแหลม ระดับความสูงประมาณ 10 เมตรจากระดับน้ำทะเลลาดสู่ทะเลอันดามัน

 

รายละเอียดการให้บริการ

ชั้นหินสุสานหอยโผล่ให้เห็นตามริมหาด เป็นแนวยาวประมาณ 2 กิโลเมตร โผล่สลับกับหาดทรายเป็นช่วงๆ 3 บริเวณ คือ 1. ด้านตะวันตกของศูนย์บริการนักท่องเที่ยว กรมป่าไม้ 2. บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฯ และ 3. ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฯ ช่วงน้ำขึ้น น้ำจะท่วมบริเวณหาดลานหิน ในเวลาน้ำลงสามารถเดินตามชายหาดได้ต่อเนื่องทั้ง 3 บริเวณ

 

เวลาทำการ

  • ทุกวัน

 

สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่บริเวณชายทะเลบ้านแหลมโพธิ์ หมู่ที่ 6 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ อยู่ห่างจากตัวเมือง
ประมาณ 17 กม. หรือตามเส้นทางถนนสายกระบี่-หาดนพรัตน์ธารา ประมาณ 20 กม.

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป