กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก บริการประชาชน บริการแหล่งความรู้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง


 

ประวัติ

พ.ศ. 2514 จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยสาธิตนากุ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อการเรียนรู้ การวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ต่อมา พ.ศ. 2535 ได้รับการยกระดับขึ้นเป็นศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสุราษฎร์ธานี และพ.ศ. 2545 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฎร์ธานี

 

รายละเอียดการให้บริการ

การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ เพื่อทำการผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง

 

เวลาทำการ

  • ทุกวัน เวลา 08.00-16.30 น.

 

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
97/1 หมู่ 4 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ : 0 7725 5288 โทรสาร : 0 7725 5290

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป