กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก บริการประชาชน บริการแหล่งความรู้ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง


 

68.jpg

 

ประวัติ

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดระนอง ตำบลบ้านราชกรูด เริ่มปฎิบัติงานเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2540

 

รายละเอียดการให้บริการ

ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยทดสอบและใช้เทคโนโลยีเพื่อขยายผลเชิงพาณิชย์เกี่ยวกับสัตว์น้ำเศรษฐกิจ กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบ ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง ปรับปรุงพันธุ์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ บริการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำชายฝั่งแก่เกษตรกร เจ้าหน้าที่และผู้สนใจ

 

เวลาทำการ

  • วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

 

สถานที่ติดต่อ

สถานีเพาะสัตว์น้ำจังหวัดระนอง
93 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
โทรศัพท์ : 0 7784 0223-5 โทรสาร : 0 7784 0223-4

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป