กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก บริการประชาชน บริการแหล่งความรู้ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร


 

67.jpg 

 

ประวัติ

จังหวัดชุมพรมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย เป็นป่าชายเลน ป่าไม้ สัตว์ป่า สัตว์ทะเล แนวปะกาลัง ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ และสภาพธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และคุ้มครอง ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการนันทนาการของประชาชน แหล่งความรู้เพื่อประโยชน์ในการวิจัยในเชิงวิชาการ จึงประกาศเป็น "อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร" ในปี พ.ศ. 2542

 

รายละเอียดการให้บริการ

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร เป็นพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนกลางด้านตะวันตก ประกอบด้วยพื้นน้ำทะเล ชายหาด อ่าว ป่าชายเลน ภูเขา และเกาะ เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ ป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าดงดิบ รวมทั้งสังคมพืชบนหน้าผา

 

เวลาทำการ

  • ทุกวัน

 

สถานที่ติดต่อ

อุทยานแห่งชาติหมุ่เกาะชุมพร
หมู่ที่ 5 บ้านโพงพาง ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120
โทรศัพท์ : 0 7755 8144-6 โทรสาร : 0 7755 8144

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป