กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก บริการประชาชน บริการแหล่งความรู้ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


 

 13.jpg

 

ประวัติ

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นศูนย์รวมการเรียนรู้ด้านการเกษตรไทย จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในปี พ.ศ. 2539 เป็นสถานที่เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการเกษตร

 

รายละเอียดการให้บริการ

จัดแสดงนิทรรศการ เนื้อหาหลักเป็นเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานด้านการเกษตรทุกๆด้าน เป็นการจำลองรูปแบบพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และการจัดการแสดงพิธีกรรมเกี่ยวกับเรื่องข้าว รวมทั้งการจำลองวิถีชีวิตเกษตรกรไทย ๔ ภาค โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กิจกรรมการแสดงและกิจกรรมไหมไทย กิจกรรมภายนอกอาคาร มีกิจกรรมการเกษตรกลางแจ้ง ซึ่งมีทั้งการแสดง การสาธิต การทดลองวิจัย กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ

 

เวลาทำการ

  • วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 09.30-15.30 น.
    หยุดวันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์ ไม่เสียค่าเข้าชม

 

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์บริหารพิพิธภัณฑ์ฯ กิโลเมตรที่ 46-48 ถนนพหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์ : 0 2520 3208-9

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป