กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

ท้องฟ้าจำลอง


 

2.jpg 

ประวัติ

พ.ศ. 2505 ม.ล. ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการสร้างท้องฟ้าจำลองกรุงเทพและหอดูดาว เพื่อเป็นศูนย์การศึกษาวิชาภูมิศาสตร์และดาราศาสตร์ เยาวชนจะได้เรียนจากของจริง ทำให้เข้าใจลึกซึ้งและรวดเร็ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารท้องฟ้าจำลองกรุุงเทพและทอดพระเนตรการแสดงทางท้องฟ้า เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2507 และเปิดบริการแก่ประชาชน ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2507

 

รายละเอียดการให้บริการ

ช่วยให้เกิดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ในลักษณะ "เรียนให้สนุกและเล่นให้เกิดความรู้" หลากหลายรูปแบบเช่น การแสดงท้องฟ้าจำลอง การแสดง Science show กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ การบรรยายสาธิตฯ โดยมุ่งหวังให้เกิดความอยากรู้ อยากเห็น อยากทดลอง เพื่อนำไปสู่กระบวนการคิดอย่างมีระบบ มีเหตุผล

 

เวลาทำการ

  • ทุกวัน(เว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-16.30 น.
  • การศึกษาเกี่ยวกับระบบดวงดาว วันอังคาร-วันศุกร์ เวลา 11.00 น. และ 14.30 น.
  • วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00 น.,11.00 น.,13.30 น. และ 14.30 น.

 

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 928 ถนนสุุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0 2391 0544, 0 2392 0508, 0 2392 1773 โทรสาร : 0 2392 0508, 0 2391 0522

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป