กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก บริการประชาชน บริการแหล่งความรู้

บริการแหล่งความรู้

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้เกิดสังคมฐานความรู้ ได้รวบรวมบริการโครงสร้างพื้นฐานที่ให้ความรู้ ความเพลิดเพลินแก่ครอบครัว เป็นแหล่งเรียนรู้ กระตุ้นและส่งเสริมสังคมไทยให้สนใจและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อ การพัฒนาประเทศ และปลูกฝังให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 เกาะตะรุเตา


83_1.jpg

ประวัติ

"ตะรุเตา" เพี้ยนมาจากภาษามลายูคำว่า "ตะโละเตรา" แปลว่า มีอ่าวมาก ตะรุเตาเป็นอุทยานแห่งชาติอยู่ในทะเลอันดามัน จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดที่ดินเกาะตะรุเตา เกาะอาดัง และเกาะอื่นๆ ในท้องที่ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

 

รายละเอียดการให้บริการ

เป็นจุดรวมของแหล่งการเรียนรู้ธรรมชาติที่เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าดงดิบ ป่าผสม ผลัดใบ-ป่าเขาหินปูน ป่าชายหาด ป่าพรู ป่าชายเลน ไม้แคระ-ไม้พุ่ม ป่ารุ่นสอง สัตว์ป่านานาชนิด เช่น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก แมลงและสัตว์อื่นๆ และกลุ่มพืชและสัตว์ที่พบในแหล่งน้ำ ปะการังและสัตว์ทะเลอื่นๆ สัตวืน้ำจืด

 

เวลาทำการ

  • ฤดูการท่องเที่ยวประจำปี (เฉพาะบริเวณหมู่เกาะอาดัง-ราวี)
  • ปิดฤดูการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม- 15 พฤศจิกายน ของทุกปี
  • เปิดฤดูการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน- 15 พฤษภาคม ของทุกปี

 

สถานที่ติดต่อ

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110
ห่างจากจังหวัดสตูลประมาณ 60 กม. ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 406 ถึงบ้านฉลุง
แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 416 (สตูล-ละงู) ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 4052
แยกจาก อ.ละงู ตรงไปสู่ท่าเรือปากบารา โทรศัพท์ : 0 7478 3485, 0 7472 8027-8, 0 7472 9002-3 โทรสาร : 0 7478 3597

 

 

 

 

อุทยานแห่งชาติหมู่เขาปู่-เขาย่า อำเภอศรีบรรพต


82.jpg

 

ประวัติ

อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน มีเขาหินแท่นเป็นยอดสูงสุด เป็นพื้นที่ต้นแม่น้ำตรังและแม่น้ำปากพนัง พบพืชพรรณพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ และเป็นแหล่งที่มีสัตว์ป่าอพยพไปมาเสมอ ทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ปลา แมลง ต่างๆ เป็นต้น

 

รายละเอียดการให้บริการ

จัดแสดงนิทรรศการภาพประกอบคำบรรยาย มีเจ้าหน้าที่อธิบายให้ความรู้มีสถานที่สำหรับกางเต้นท์ ภายในอุทยานฯ มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือ จุดชมวิวผาผึ้ง ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ของทุกปี จะมีผึ้งหลวงมาทำรังนับน้อยรัง

 

เวลาทำการ

  • ทุกวัน

 

สถานที่ติดต่อ

60 หมู่ที่ 9 ถนนหมายเลข 41 ไปอำเภอควนขนุน ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
โทรศัพท์ : 0 7468 9194 โทรสาร : 0 7468 9195

 

 

 

 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว


kai1.jpg

ประวัติ

เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูวัว ครอบคลุมพื้นที่อำเภอบึงกาฬ อำเภอบุ่งคล้า อำเภอเซกา และอำเภอบึงโขงหลง เกือบติดพรมแดนประเทศลาว

 

รายละเอียดการให้บริการ

มีน้ำตกถ้ำฝุ่น น้ำตกเจ็ดสี เป็นน้ำตกที่สวยงามมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน น้ำตกภูถ้ำพระ น้ำตกชะแนน มีน้ำเฉพาะฤดูฝน ระหว่างทางจะผ่านขัวหิน (สะพานหิน) ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติที่น้ำลอดหายไปใต้สะพานหิน เดินตามลำธารไปทางชายฝั่งด้านซ้ายมือ ทะลุออกที่ลานกว้างริมแอ่งน้ำใหญ่ เหนือแอ่งน้ำขึ้นไปเป็นน้ำตกชั้นเตี้ยๆ เรียกกันว่า น้ำตกบึงจระเข้

 

เวลาทำการ

  • ทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น.

 

สถานที่ติดต่อ

ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว บ้านดอนจิก จากกรุงเทพฯใช้เส้นทางหมายเลข 2 ต.โคกก่อง อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย

 

 

 

 

ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร (ป่าพรุโต๊ะแดง)

 

81_1.jpg

 

ประวัติ

พ.ศ. 2545 หน่วยปฎิบัติการวิจัยร่วมทางธรรมชาติวิทยาป่าพรุ และป่าดิบชื้นฮาลา-บาลา ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ(ไบโอเทค) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ค้นคว้าวิจัยและสำรวจเพื่อนำองค์ความรู้ไปขยายผลดำเนินการวิจัยต่อ เป็นการส่งเสริมงานวิจัยด้านชีวทรัพยากรธรรมชาติที่จำเป็นแก่การรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในพื้นที่ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยและทรงงานวิจัยป่าพรุด้วยพระองค์เอง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อ "ศุนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิริธร" พ.ศ. 2534

 

รายละเอียดการให้บริการ

ป่าพรุโต๊ะแดงมีขนาดใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดในประเทศ เกิดจากแอ่งน้ำจืดที่มีการสะสมของชั้นดินอินทรีย์วัตถุคือซากพืช ซากต้นไม้ ใบไม้ ย่อยสลายอย่างช้าๆ กลายเป็นดินพีท(peat) หรือ ดินอินทรีย์ ภายในศูนย์ได้จัดให้มีทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ของป่าพรุ และมีห้องจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ผู้เยี่ยมชม

 

เวลาทำการ

  • ทุกวัน เวลา 08.00-16.00 น.

 

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิริธร ถนนสุไหงโกลก-ตากใบ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส

 

 

 

 

บ่อน้ำร้อนเบตง

 

80.jpg

 

ประวัติ

บ่อน้ำร้อนเบตงเป็นบ่อน้ำร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ความร้อนของน้ำสามารถต้มไข่ให้สุกได้ภายในเวลา 7 นาที เป็นแหล่งพลังงานใต้พิภพ

 

รายละเอียดการให้บริการ

ประชาชนนิยมมาอาบน้ำแร่ซึ่งเชื่อกันว่าน้ำแร่จากบ่อน้ำร้อนสามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อยและรักษาโรคผิวหนังได้ ทำให้สุขภาพดีและรักษาโรคบางอย่างได้ เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติที่เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับปรากฎการณ์ทางธรณีวิทยา รวมถึงแร่ธาตุต่างๆที่ละลายอยู่ในน้ำตามธรรมชาติ

 

เวลาทำการ

  • ทุกวัน

 

สถานที่ติดต่อ

บ้านจะเราะปะไร ต.ตะเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา
ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410 ระยะทางประมาณ 135 กิโลเมตร
แล้วแยกไปตามทางลาดยางอีก 8 กิโลเมตร
หรือสอบถามที่สำนักงาน ททท.ภาคใต้
โทรศัพท์ : 0 7361 2126, 0 7361 5230

 

 

 

 
หน้า 1 จาก 17
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป