กรมวิทยาศาสตร์บริการผ่านการพิจารณาเรื่องการคงสถานะของการยอมรับร่วมด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ

พิมพ์

 

      15-19 มิถุนายน 2558  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ผ่านการพิจารณาเรื่องการคงสถานะของการยอมรับร่วมด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ในการประชุมทางวิชาการประจำปี “The APLAC – PAC annual joint meetings 2015” และการประชุม APLAC MRA Council โดยมี ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นางสุดา นันทวิทยา ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ และนางดุษฎี มั่นความดี หัวหน้ากลุ่มกำกับดูแลมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เป็นผู้เข้าร่วมการประชุม ณ เมืองโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

 

ที่มาข้อมูล  : นางสาวจิตลดา คณึกุล 
ประชาสัมพันธ์กรม วิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
http://www.dss.go.th

 

เผยแพร่ข่าว : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

 

Tags การประชุม APLAC MRA Council - ดร.สุทธิเวช - วศ.
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พัฒนาและส่งเสริมการรับรองสมรรถนะของบุคคลสู่มาตรฐานสากล
» กรมวิทยาศาสตร์บริการ จับมือ 4 กระทรวงจัดสัมมนาสร้างความเชื่อมั่นการรับรองระบบงานโลก
» วท.ยก NQI/MSTQ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
» การยกระดับอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยระบบการรับรองบุคลากรตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024
» กรมวิทยาศาสตร์บริการเปิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปยางธรรมชาติให้กับผู้ประกอบการไทยวันแรก
» กรมวิทยาศาสตร์บริการ หนุนผู้ประกอบการ OTOP สู่ความสำเร็จด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
» แถลงข่าว “การใช้สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานความรู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิต”