กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก บริการประชาชน บริการข้อมูล/ข่าวสาร เอ็มเทคโชว์ผลงานวิจัย ยางล้อรถยนต์ประหยัดพลังงาน

เอ็มเทคโชว์ผลงานวิจัย ยางล้อรถยนต์ประหยัดพลังงาน

พิมพ์ PDF

     ในภาวะที่น้ำมันมีราคาแพง ผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์คงประสบปัญหาไม่น้อยกับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น  หากมีหนทางใดในการประหยัดน้ำมันได้ก็จะเป็นการดี ตัวแปรอย่างหนึ่งที่มีส่วนในเรื่องการประหยัดน้ำมันได้นั่นก็คือ การใช้ยางล้อรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพในการขับขี่ 
     นักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลและบริษัทผลิตยางล้อรถยนต์ไทยวิจัยและพัฒนายางล้อรถประหยัดพลังงานเพื่อให้ได้ยางล้อรถมีการสูญเสียพลังงานน้อยขณะที่รถเคลื่อนที่ไป ซึ่งเป็นแนวโน้มของการพัฒนายางล้อรถในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางล้อรถไทยด้วยความสำคัญอีกประการก็คือ ที่ผ่านมากลุ่มประเทศยุโรปได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ถึงยางล้อรถที่จะส่งไปขาย โดยจะต้องปฏิบัติตาม EU Tyre Labeling  Regulation 1222/2012 ซึ่งบังคับให้ยางล้อต้องติดฉลากแสดงคุณลักษณะของยางล้อ
ที่สำคัญ 3 ประการให้ผู้บริโภคทราบ ได้แก่ ความต้านทานการหมุน (rolling resistance) ซึ่งบอกถึงความประหยัดน้ำมัน ดัชนีการยึดเกาะถนนที่เปียก (wet  grip  index) ซึ่งบอกถึงความปลอดภัย และระดับความดังของเสียง (noise of tyre) ซึ่งบอกถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งถ้าผู้ประกอบการรายใดไม่สามารถปฏิบัติตามได้ หรือทำได้แต่อยู่ในระดับต่ำก็จะทำให้สูญเสียโอกาสในการแข่งขัน ดังนั้นเพื่อสร้างความสามารถและส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของโรงงานผลิตยางล้อรถไทย  เราจึงมีความจำเป็นที่ จะต้องสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะดังกล่าวนั่นเอง 
     ยางล้อตันที่ทีมวิจัยพัฒนาขึ้นมีค่าสัมประสิทธิ์ความต้านทานการหมุนดีกว่ายางล้อตันเดิมของบริษัทถึง 38% และดีกว่ายางล้อตันของบริษัทต่างชาติอันดับหนึ่งของโลก 14% นอกจากนี้ยางล้อตันที่พัฒนาขึ้นยังมีความต้านทานต่อการสึกกร่อนดีกว่ายางล้อตันเดิมประมาณ 2 เท่า และเมื่อไปทดสอบใช้จริงในสนาม พบว่าสามารถใช้งานได้นานขึ้น ทนการสึกกร่อนได้ดีขึ้นกว่ายางล้อตันเดิมของบริษัท  (70% สำหรับยางล้อหน้า)  (55% สำหรับยางล้อหลัง) มีการสิ้นเปลืองพลังงานลดลง 23% และสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้งานได้ถึงปีละประมาณ 60,000 บาท ต่อคัน ต่อปี ซึ่งคุณสมบัติที่พัฒนาขึ้นทั้งหมดทำให้สามารถยกระดับคุณภาพสินค้าเป็นพรีเมียมเกรดและเพิ่มยอดขายให้กับผู้ประกอบการได้ถึง 15%

แหล่งที่มา : http://www.mtec.or.th/index.php/2013-05-29-09-42-08/2013-05-29-09-43-24/6566-1

เผยแพร่และเรียบเรียงข้อมูลโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป