ภาพดาวเทียมสถานการณ์น้ำท่วมรายตำบล ประมาณการปริมาตรน้ำ และพื้นที่วิกฤติ

พิมพ์

         จากสถานการณ์อุทกภัยในประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับผิดชอบในการให้บริการข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม ได้ดำเนินการถ่ายภาพข้อมูลจากดาวเทียมบริเวณพื้นที่น้ำท่วม เพื่อเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ ระบบติดตามสถานการณ์น้ำท่วม (Thailand Flood Moritoring System)  โดยระบบสามารถแสดงผลข้อมูล สถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันของพื้นที่ ต่างๆ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือก ตำบล อำเภอ จังหวัด ที่อาศัยอยู่ เพื่อดูสถานการณ์ ณ​ ปัจจุบัน  อีกทั้งยังมีข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม แผงผังเส้นทางน้ำและการประมาณความสูง รวมทั้งผู้สนใจสามารถนำข้อมูลดังกล่าว ไปใช้ประโยชน์ อีกทั้งสามารถ download ข้อมูลได้อีกด้วย
 

flood.gistda.or.th/

http://flood.gistda.or.th/


         หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์พัฒนาภูมิสารสนเทศ โทรศัพท์ 0-2141-4524 ถึง 32 หรือทางอีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

         แหล่งที่มา : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โทร. 0-2141-4532