กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

รู้จักข้างขึ้นข้างแรม

พิมพ์ PDF

การดูข้างขึ้นข้างแรม ดูได้ง่ายนิดเดียว (กระซิบไม่ต้องอ่านจากปฏิทินกันด้วยนะ) เพียงแค่หนูๆ รู้ว่าทิศตะวันออกอยู่ด้านไหน แล้วก็แหงนหน้าขึ้นมองดูดวงจันทร์หากส่วนที่เป็นด้านมืด (ไม่ว่าจะแหล่งเป็นเสี้ยว หรือปูดนูนออกมาก็ตาม) หันไปทางทิศตะวันออก แสดงว่าเป็นช่วงเวลาข้างขึ้น และในทางตรงกันข้ามหากส่วนที่เป็นด้านมือของดวงจันทร์หันไปทางทิศตะวันตก ก็แสดงว่าเป็นช่วงเวลาข้างแรม นอกจากนี้เรายังสามารถสังเกตได้อีกว่าข้างขึ้นนั้นขึ้นกี่ค่ำ และข้างแรมนั้นกี่ค่ำ โดยสังเกตุได้จากการประมาณจากส่วนเว้าหรือแหว่งของดวงจันทร์


 

  • ดวงจันทร์สว่างเต็มดวง คือ ขึ้น 15 ค่ำ
  • ดวงจันทร์สว่างครึ่งดวง คือ ขึ้น 7-8 ค่ำ หรือ แรม 7-8 ค่ำ
  • ดวงจันทร์เป็นเสี้ยวประมาณ 1 ใน 4 ดวง คือ ขึ้น 3-4 ค่ำ หรือ แรม 11-12 ค่ำ
  • ดวงจันทร์มืดเต็มดวง คือ แรม 15 ค่ำ

เป็นยังไงคะ การดูข้างขึ้นข้างแรมไม่ใ่ช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วใช่ไหมคะ คืนนี้ลองชวนคุณพ่อคุณแม่ออกมาชมจันทร์กันนะคะว่าวันนี้เป็นวันที่มีข้างขึ้นหรือข้างแรมหรือไม่

 

หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
                                  111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
                                  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง 
                                  จังหวัดปทุมธานี 12120
                                  โทรศัพท์ 0 2564 7000
                                  โทรสาร 0 2564 7001-5
                                  เว็บไซต์ : http://www.nstda.or.th/

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป