กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก บริการประชาชน บริการข้อมูล/ข่าวสาร

บริการข้อมูล/ข่าวสาร

บริการข้อมูลข่าวสารของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลอบคลุมข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ทั้งข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน

 จิงโจ้น้ำกับแรงตึงผิว

พิมพ์ PDF

     แมลงตัวเล็กขายาวๆ ตัวนี้เรียกว่า จิงโจ้น้ำ และเป็นแมลงที่เดินบนผิวน้ำได้ การที่จิงโจ้น้ำเดินบนผิวน้ำได้นั้นเนื่องจากบนผิวน้ำ จะมีแรงที่เกิดจากแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลหรือที่เรียกว่า แรงระหว่างโมเลกุล(intermolecular forces) แรงดังกล่าวนี้ทำให้โมเลกุลที่อยู่ภายในถูกโมเลกุลที่อยู่รอบๆ ดึงดูดในทุกทิศทาง ไม่มีแรงดึงไปทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะ  แต่โมเลกุลที่อยู่บริเวณผิวหน้าของของเหลวจะถูกดึงดูดจากโมเลกุลที่อยู่ด้านข้างและด้านล่างเท่านั้น  ไม่มีแรงดึงดูดขึ้นด้านบน  ที่ผิวของของเหลวจึงมีแต่แรงดึงเข้าภายใน เรียกว่า แรงตึงผิว แรงดึงนี้จะพยายามดึงโมเลกุลที่ผิวหน้าของของเหลวด้วยแรงที่มากที่สุด ทำให้ผิวหน้าของของเหลวเกิดการหดตัวลง  เพื่อลดพื้นที่ผิวให้เหลือน้อยแรงที่ดึงโมเลกุลที่ผิวหน้าของของเหลวเข้าภายในนี้ทำให้เกิดแรงตึงผิวขึ้น  น้ำหรือของเหลวจึงสามารถพยุงวัตถุบางชนิดให้อยู่บนผิวหน้าได้ จิงโจน้ำจึงเดินบนผิวน้ำได้

     แต่ไม่ใช่เพราะแรงตึงผิวของน้ำอย่างเดียว จิงโจ้น้ำยังมีลักษณะพิเศษคือ มีขายาว และที่ปลายขามีต่อมน้ำมัน รวมทั้งขนเล็กๆ จำนวนมากที่ปลายขาคู่กลางช่วยพยุงลำตัว

 

หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
                                  111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
                                  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง 
                                  จังหวัดปทุมธานี 12120
                                  โทรศัพท์ 0 2564 7000
                                  โทรสาร 0 2564 7001-5
                                  เว็บไซต์ : http://www.nstda.or.th/

 

 

เอ็มเทคส่งมอบ 'เสื้อเกราะกันกระสุน' ใช้ในพื้นที่เสี่ยงภัยชายแดนใต้

พิมพ์ PDF

“เสื้อเกราะกันกระสุน” ผลงานวิจัยร่วมเอ็มเทค-มหิดล พัฒนาสำเร็จ ส่งมอบ 100 ตัวให้ทหาร-ตำรวจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ได้ใช้งานจริง

รองศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเอ็มเทค กล่าวว่า เอ็มเทคได้ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิจัยและพัฒนาเสื้อเกราะกันกระสุนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ โดยใช้เซรามิกส์ โพลิเมอร์ และโลหะที่มีความแข็งแรงสูงผลิตเป็นแผ่นกันกระสุน ได้คุณภาพมาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพทัดเทียมต่างประเทศ โดยมีอายุการใช้งานนานกว่าเสื้อเกราะกันกระสุนทั่วไป และมีต้นทุนการผลิตอยู่ที่ประมาณ 30,000 บาทต่อชุด ซึ่งต่ำกว่าราคาเสื้อเกราะกันกระสุนระดับเดียวกันที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเกือบเท่าตัว  นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติป้องกันกระสุนปืนระดับเอ็ม-16 และปืนไรเฟิลอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...
 

ทำไมผมชี้ฟูหลังจากถอดหมวกและรู้สึกเหมือนไฟดูดหลังจากเอามือจับลูกบิดประตูในฤดูหนาว

พิมพ์ PDF

           โดยปกติผมของเราจะไม่มีประจุคือมีจำนวนประจุลบและประจุบวกเท่ากัน แต่เมื่อเราถอดหมวก หมวกจะเสียดสีกับเส้นผมทำให้อิเล็กตรอนซึ่งมีประจุลบซึ่งหลุดออกได้ง่ายเคลื่อนที่จากผมไปสู่หมวก ทำให้ขณะนี้ผมของเราเกิดเป็นประจุบวกเกิดขึ้น ซึ่งเมื่อประจุบวกเจอกับประจุบวกจะเกิดการผลักกันดังนั้นเมื่อเราถอดหมวกผมของเราจึงชี้ฟูและตั้งขึ้น เมื่อเราเดินผ่านพรมอิเล็กตรอนจะหลุดออกจากพรมมาสู่เราทำให้ขณะนี้เรามีอิเล็กตรอนที่เกินมา เมื่อเราจับลูกบิดประตูซึ่งเป็นโลหะอิเล็กตรอนที่มีอยู่ในตัวเราจะเคลื่อนที่ต่อไปยังลูกบิดประตูดังนั้นจึงทำให้เรารู้สึกเหมือนไฟดูด


แหล่งที่มา :สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
                   111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
                   อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
                   โทรศัพท์ 0-2564-7000 โทรสาร 0-2564-7001-5 Call Center 0-2564-8000

 

เอทิล-เมทิลแอลกอฮอล์ เรียกชื่อผิด พิษถึงตาย

พิมพ์ PDF

          เห็นชื่อเรื่องแล้ว หลายคนอาจสงสัยว่า ทั้งสองคำแตกต่างกันอย่างไร ทำไมมีผลทำให้ถึงแก่ชีวิต รศ. สุชาตา ชินะจิตร ที่ปรึกษาวิชาการฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี (http://www.chemtrack.org) ได้กล่าวถึงลักษณะ ประโยชน์ และโทษ ของทั้งสองคำไว้ดังนี้


 

ประเภทของแอลกอฮอล์  คุณสมบัติ  ความเป็นพิษต่อร่างกาย
 เอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) หรือ เอทานอล (Ethanol)   เป็นของเหลว ไม่มีสี ระเหยได้ ไวไฟสูง และละลายน้ำได้ เป็นแอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมักพืชผลทางการเกษตร เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด รับประทานได้ นิยมนำมาทำเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสำหรับเช็ดทำความสะอาดแผล (แต่ห้ามรับประทานเพราะในน้ำยาล้างแผล จะใส่สีไว้เพื่อป้องกันการนำไปรับประทาน) ใช้ผลิตเครื่องสำอาง ใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง   โรคพิษสุราเรื้อรัง ตับอักเสบ
 เมทิลแอลกอฮอล์ (methyl alcohol) หรือ เมทานอล (methanol)   เป็นของเหลวใส ระเหยง่าย เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการกลั่นทางปิโตรเคมี นิยมใช้เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เช่น สีทาไม้ น้ำมันเคลือบเงา ยาลอกสี ฯลฯ และใช้เป็นเชื้อเพลิงในธรรมชาติ  มีพิษมาก สามารถดูดซึมเข้าทางผิวหนังและลมหายใจ ผู้ที่สูดดมเข้าไปจะเกิดอาการระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ ทำให้หลอดลมอักเสบ หลอดคออักเสบ เยื่อบุตาระคายเคือง ทำให้เยื่อบุตาอักเสบ หากหายใจเข้าไปมากๆ จะทำให้ปวดท้อง เวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน กล้ามเนื้อกระตุก หายใจลำบาก การมองเห็นจะผิดปกติจนอาจถึงขั้นตาบอดได้ หากดื่มเข้าไป ทางเดินอาหารจะดูดซึมและกระจายเข้าสูกระแสเลือดทันที ทำให้คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน เห็นภาพไม่ชัด มีผลต่อประสาทตา และอาจทำให้ตาบอดได้ ที่สำคัญยังมีผลต่อระบบหายใจ ทำให้ไตอักเสบ กล้ามเนื้อตับตาย หรือโลหิตเป็นพิษ และอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต

 เพราะฉะนั้น ควรทำความเข้าใจถึงแอลกอฮอล์แต่ละชนิด ระบุชื่อแอลกอฮอล์ที่ต้องการซื้อให้ชัดเจน พร้อมทั้งอ่านฉลากข้างขวดให้แน่ชัดก่อนใช้ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัย และที่สำคัญห้ามผสมเหล้าด้วยการซื้อแอลกอฮอล์มาเติมเองโดยเด็ดขาด

 

หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
                                  111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
                                  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง 
                                  จังหวัดปทุมธานี 12120
                                  โทรศัพท์ 0 2564 7000
                                  โทรสาร 0 2564 7001-5
                                  เว็บไซต์ : http://www.nstda.or.th/

 

 

นิวเคลียร์ฟิสิกส์ วันนี้ในอดีต ประจำเดือนกุมภาพันธ์

พิมพ์ PDF

นิวเคลียร์ฟิสิกส์ วันนี้ในอดีต สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รวบรวมเหตุการณ์ด้านนิวเคลียร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาไว้ เพื่อการศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจ

 

 

หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
                                  16 ถ . วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร
                                  กรุงเทพฯ 10900
                                  โทรศัพท์ 0-2579-5230, 0-2562-0123
                                  โทรสาร 0-2561-3013 

 

 

 
หน้า 4 จาก 5
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป