กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก บริการประชาชน บริการแหล่งทุนศึกษา วิจัย

บริการแหล่งทุนศึกษา วิจัย

แหล่งทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนากำลังคนให้เป็นพลังของประเทศ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นด้านการศึกษา การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น มีความสามารถทัดเทียมกับต่างประเทศ สามารถผลิตเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อแข่งขันกับตลาดโลกได้

 

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ทุนอุดหนุนเพื่อเครือข่าย-โครงการประดิษฐ์กรรมเพื่อการพัฒนาชนบท 7736
2 ทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 5852
3 ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีซินโครตรอน 5367
4 ทุนสนันสนุนการวิจัยพัฒนาวิศวกรรมภาครัฐและเอกชน (เนคเทค) 4757
5 ทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 3542
6 ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระดับ โท-เอก (สซ.) 6528
7 ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีซินโครตรอน (สซ.) 3662
8 สนับสนุนโครงการนวัตกรรมทางการเงิน เพื่อรับความเสี่ยงในกระบวนการพัฒนานวัตกรรมของภาคเอกชน (นว.) 5848
9 การสนับสนุนเงินให้เปล่า (Grant) เพื่อช่วยเหลือทางด้านวิชาการและการประสานงาน ไปสู่นวัตกรรม (นว.) 8199
10 ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่หน่วยงานเครือข่ายทั้ง สถาบันการศึกษาและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย เพื่อร่วมวิจัยพัฒนาด้านเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์. 9210
 
หน้า 1 จาก 2
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป