สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดศูนย์บริการสารสนเทศดาราศาสตร์

พิมพ์

(20 มกราคม 2552)
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์บริการสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์และทอดพระเนตรบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหอดูดาวแห่งชาติ ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

 

 

 

โดย ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถวายกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินการของศูนย์บริการสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ และการเตรียมการจัดสร้างหอดูดาวแห่งชาติ ความว่า

     การจัดตั้งศูนย์บริการสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์เป็นภารกิจที่สำคัญภารกิจหนึ่งของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์การควบคุมและรับข้อมูลจากกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร ของหอดูดาวแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นศูนย์บริการการวิจัยให้แก่นักดาราศาสตร์ บริการข้อมูลสารสนเทศทางดาราศาสตร์สำหรับประชาชน และเป็นศูนย์ฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ให้แก่ครู นักเรียน นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยการดำเนินการก่อสร้างศูนย์บริการสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์นี้ได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้ใช้พื้นที่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  กิโลเมตรที่ 31 โดยดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2551

     สำหรับหอดูดาวแห่งชาตินั้น สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้รับความเห็นชอบจาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ให้ใช้พื้นที่บริเวณสถานีถ่ายทอดสัญญาณ ทีโอที กิโลเมตรที่ 44 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ โดยขณะนี้ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและขอเสนออนุมัติก่อสร้างต่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และคณะรัฐมนตรีต่อไป คาดว่าการดำเนินการก่อสร้างหอดูดาวแห่งชาติจะดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร ได้ในปลายปี พ.ศ. 2552 นี้ และจะสามารถให้บริการด้านการวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชนได้ในต้นปี พ.ศ. 2553

ผู้เขียนข่าว  :  นางสาวสิริพร วิบูลย์เชื้อ นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ผู้ตรวจข่าว  :  นางเทียรทอง ใจสำราญ หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์

Tags สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ - สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ดาวอังคารใกล้โลกที่สุดในรอบ 11 ปี 21 พฤษภาคม 2559
» สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด "หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯจ.นครราชสีมา"
» สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
» รมว.วิทย์ฯ มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ในเมืองไทย”
» สดร. นำทีมอบรมครูดาราศาสตร์4 -6 ก.พ.52 ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน
» ปลัดกระทรวงวิทย์ฯ เยี่ยมชมงานตามโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ