กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

เรียนวิทย์...คิดสนุก S&T e-Learning

พิมพ์ PDF

"เรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออนไลน์" (S&T e-Learning) เป็นช่องทางในการส่งเสริม สนับสนุน และเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในลักษณะของ Virtual Reality อย่างเป็นระบบ ตามหลักการด้านการศึกษาที่ว่า "การศึกษาไม่จำเป็นที่จะต้องสิ้นสุดในห้องเรียน การศึกษาเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต" ยังมีความรู้หรือภูมิปัญญาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกมากมายที่เป็นประโยชน์ให้เราเรียนรู้ได้จากทุกๆสถานที่ ทุกๆ เวลา ตามข้อความที่ว่า "Learn Anywhere Anyplace  Anytime."

    

  

 

รายการบทเรียนออนไลน์เด่น ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พายุ แกะรอยตามสายโทรศัพท์
ดาวเทียม โมเด็ม
เขานัน ฮวงจุ้ย
ปูเสฉวน แลคโตบาซิลลัส
โกงกาง บัวหลวง
แมงกะพรุน สมัน
ฝนดาวตก Cloning
Drupal การสร้างภาพกราฟฟิกและตกแต่งภาพ
NOLP-LMS Paperless
Joomla Content Management System (CMS)
การสร้างและนำเสนอผลงาน การจัดการข้อมูลในรูปแบบตาราง
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบผลิตเร่งอิเล็กตรอน
มาตรวิทยา (Metrology) DNA
รู้จักกับนาโนเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ในของเล่น
วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ Earth Science

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป