เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 28 พฤษภาคม 2559

พิมพ์

Tags เมืองนวัตกรรมอาหาร - Food Innopolis - พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» เมืองนวัตกรรม
» เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 28 พฤษภาคม 2559
» ผนึกกำลังสร้างเมืองนวัตกรรมอาหาร Thai Quote
» สวทช. ก.วิทย์ ร่วมกับ STS Forum และ JETRO จัดงานสัมมนาระดับภูมิภาค “ASEAN – Japan Workshop in Thailand: Innovation, Science, and Technology for Sustainable Development”
» ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ วท. ครั้งที่ 7/2559
» เดินหน้าประเทศไทย เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
» การปฏิรูประบบวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาประเทศ