ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ วท. ครั้งที่ 7/2559

พิมพ์

ภายในห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า

 

            เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 – ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จัดประชุม "คณะทำงานยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7/2559" โดยมีนางสาวเสาวณี มุสิแดง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุม และนายวรวรงค์ รักเรืองเดช รองโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รองประธานคณะทำงาน ให้เกียรติเป็นประธานแทนนายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประธานคณะทำงาน

 

 

บรรยากาศภายในห้องประชุม 

 

             ภายในที่ประชุมได้หารือร่วมกันโดยมีสาระสำคัญต่าง ๆ ดังนี้ เรื่องประเด็นที่จะนำเสนอผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทยของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยจะนำเสนอประเด็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพกับการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมไทย (MSTQ) และคูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI for OTOP Upgrade) ผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทย รวมถึงการนำเสนอเรื่องเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ผ่านจดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ฉบับวันที่ 15 กรกฏาคม 2559 นี้ด้วย 

 

คณะทำงานยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ วท. 


 

ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์

ภาพข่าว: นายภูมินทร์ ปั้นเล็ก

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732   โทรสาร 02 333 3834

E-Mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน      Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 1313

  

 

Tags ยุทธศาสตร์ - กระทรวงวิทยาศาสตร์ - MSTQ - Food Innopolis - คูปองวิทย์
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» มาตรวิทยา SCG แท็คทีมวิจัยและพัฒนาวัสดุศาสตร์ ประหยัดพลังงานสู่เชิงพาณิชย์
» มว. จับมือ 2 หน่วยงาน ผุด ECTI-CARD เพาะเมล็ดพันธุ์ดันงานวิจัยรุ่นใหม่สนองภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
» รมว.วท. บันทึกเทปเดินหน้าประเทศไทย ชูโครงการช่วยเหลือ SMEs – เกษตรกร “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป - คูปองนวัตกรรม”
» กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พัฒนาและส่งเสริมการรับรองสมรรถนะของบุคคลสู่มาตรฐานสากล
» ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมผู้บริหารฯ และข้าราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
» เมืองนวัตกรรม
» ประชารัฐร่วมใจยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม