สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินวางพวงมาลา พิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิมพ์

 

 

      วันนี้ (1 ตุลาคม 2557) เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้แทนพระองค์เสด็จพระราชดำเนินวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในงานรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพระราชวัง และ กรุงเทพมหานคร  เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ บริเวณด้านหน้า พระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร

     

 

 
ข่าวโดย :  นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
ภาพข่าวและวิดีโอโดย : นายรัฐพล หงสไกร และ นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
เผยแพร่ข่าว : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
Tags พิธีวางพวงมาลา - สมเด็จพระเทพฯ - รัฐพิธีที่ระลึก - ร.4
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
» รมว.วท.ร่วมพิธีตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
» รัฐบาลขอเชิญชวนสวมเสื้อประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ
» สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด "หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯจ.นครราชสีมา"
» สมเด็จพระเทพฯ เสด็จทอดรพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ณ นครเซี่ยงไฮ้
» สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จทอดพระเนตรปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง