กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

โลกสีเงิน

พิมพ์ PDF

เงินตรา เป็นสื่อกลางที่สำคัญสำหรับการติดต่อซื้อขายสินค้ามาตั้งแต่อดีตกาลโดยเข้ามามีบทบาทใช้ทดแทนการแลกเปลี่ยนสินค้าด้วยวัตถุสิ่งของ และเมื่อความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีมากยิ่งขึ้น เงินตรา จึงเริ่มเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากการใช้วัตถุตามธรรมชาติ เช่น เปลือกหอย โลหะมีค่า อัญมณี มาเป็นเหรียญกษาปณ์ ธนบัตร และเงินอิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบัน

 

 

 


ที่มา : http://www.nsm.or.th/nsm2008/E-Exhibition/S_w/index.html

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป