กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

เจื้อยแจ้วเสียงใส

พิมพ์ PDF

นกเป็นกลุ่มที่น่าตื่นตาตื่นใจและหลากหลายของสัตว์ นกรู้จักกันดีที่สุดสำหรับความสามารถในการบินมีเปรียบในคำสั่งของพวกเขาฟ้า Albatrosses เหินไกลกว่าทะเลเปิด, hummingbirds เลื่อนเคลื่อนไหวอยู่กลางอากาศและฝูงนกอินทรีลงไปจับเหยื่อกับระบุความถูกต้อง แต่นกเป็นผู้เชี่ยวชาญ aerobatic บางชนิดเช่น kiwis และ penguins, สูญเสียความสามารถในการบินนานมาแล้วแก่ชีวิตเหมาะสมกับที่ดินหรือน้ำ

 

 

 

ที่มา : http://www.nsm.or.th/nsm2008/E-Exhibition/webJeajew/index_noke.html
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป