ไฟฟ้า การค้นพบที่เปลี่ยนโฉมหน้าของศตวรรษที่ 20

พิมพ์

ไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปแบบของไฟฟ้าคือการไหลของอิเล็กตรอนเรื่องทั้งหมดถูกสร้างขึ้นจากอะตอมและอะตอมมีศูนย์กลางที่เรียกว่านิวเคลียส นิวเคลียสมีประจุบวกเรียกว่าโปรตอนอนุภาคและ uncharged อนุภาคนิวตรอนที่เรียกว่า อะตอมนิวเคลียสของล้อมรอบด้วยอนุภาคประจุลบเรียกว่าอิเล็กตรอน ประจุลบของอิเล็กตรอนเท่ากับประจุบวกของโปรตอนและจำนวนอิเล็กตรอนในอะตอมมักจะเท่ากับจำนวนโปรตอน เมื่อแรงสมดุลระหว่างโปรตอนและอิเล็กตรอนเป็นอารมณ์เสียด้วยกำลังภายนอก, อะตอมอาจได้รับหรือเสียอิเล็กตรอน เมื่ออิเล็กตรอนจะ"หาย"จากอะตอม, การเคลื่อนไหวของอิเล็กตรอนอิสระเหล่านี้ก่อกระแสไฟฟ้า
 

 

 

ที่มา : http://www.nsm.or.th/nsm2008/E-exhibition/electric/index.html
 

Tags elearning - เยาวชน - ไฟฟ้า
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
» วท. รุกสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์รับ AEC ผุดเวทีแข่งขัน – ค่ายวิทย์เพื่อเยาวชนอาเซียน
» ประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
» ประธานเปิดงาน The 1st Thai-Japan EV Strategic Workshop (T.T.V)
» สวทช. ส่งมอบงานวิจัยมุ่งเป้าระบบราง เครื่อง Train Driving Simulator ให้ ร.ฟ.ท.
» รองนายกรัฐมนตรี ยงยุทธฯ ชมนิทรรศการ คืนความสุขให้เธอ...เยาวชน ที่ท้องฟ้าจําลองกรุงเทพ
» ก.วิทย์ และ ก.ศึกษาฯ จับมือมอบของขวัญปีใหม่ ร่วมแถลงข่าว โครงการ “คืนความสุขให้เธอ...เยาวชน”