กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก บริการประชาชน บริการบทเรียนออนไลน์ ไฟฟ้า การค้นพบที่เปลี่ยนโฉมหน้าของศตวรรษที่ 20

ไฟฟ้า การค้นพบที่เปลี่ยนโฉมหน้าของศตวรรษที่ 20

พิมพ์ PDF

ไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปแบบของไฟฟ้าคือการไหลของอิเล็กตรอนเรื่องทั้งหมดถูกสร้างขึ้นจากอะตอมและอะตอมมีศูนย์กลางที่เรียกว่านิวเคลียส นิวเคลียสมีประจุบวกเรียกว่าโปรตอนอนุภาคและ uncharged อนุภาคนิวตรอนที่เรียกว่า อะตอมนิวเคลียสของล้อมรอบด้วยอนุภาคประจุลบเรียกว่าอิเล็กตรอน ประจุลบของอิเล็กตรอนเท่ากับประจุบวกของโปรตอนและจำนวนอิเล็กตรอนในอะตอมมักจะเท่ากับจำนวนโปรตอน เมื่อแรงสมดุลระหว่างโปรตอนและอิเล็กตรอนเป็นอารมณ์เสียด้วยกำลังภายนอก, อะตอมอาจได้รับหรือเสียอิเล็กตรอน เมื่ออิเล็กตรอนจะ"หาย"จากอะตอม, การเคลื่อนไหวของอิเล็กตรอนอิสระเหล่านี้ก่อกระแสไฟฟ้า
 

 

 

ที่มา : http://www.nsm.or.th/nsm2008/E-exhibition/electric/index.html
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป