อัญมณี

พิมพ์

อัญมณีคืออะไร อัญมณีเป็นสารอินทรีย์ที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต เช่น ไข่มุก อำพัน ปะการัง งาช้าง หรือ เป็นสารอนินทรย์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติได้แก่ รัตนชาติที่ประกอบด้วยแร่ชนิดเดียวกันหรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติและหิน รวมถึงสารที่เกิดจากการสังเคราห์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อัญมณี ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นสามประการ คือ ความสวยงาม ความหายาก และความงดงาม

 

 

 

ที่มา : http://www.nsm.or.th/nsm2009/E-exhibition/08/jewlly.swf

Tags elearning - เยาวชน - อัญมณี
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» วท. รุกสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์รับ AEC ผุดเวทีแข่งขัน – ค่ายวิทย์เพื่อเยาวชนอาเซียน
» การประชุมหารือแนวทางการนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มมูลค่าอัญมณีและเครื่องประดับไทย
» รองนายกรัฐมนตรี ยงยุทธฯ ชมนิทรรศการ คืนความสุขให้เธอ...เยาวชน ที่ท้องฟ้าจําลองกรุงเทพ
» ก.วิทย์ และ ก.ศึกษาฯ จับมือมอบของขวัญปีใหม่ ร่วมแถลงข่าว โครงการ “คืนความสุขให้เธอ...เยาวชน”
» รมว.วท. ตรวจความคืบหน้า “โครงการคืนความสุขให้เธอ...เยาวชน” ที่ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ
» กระทรวงวิทย์ฯ ดันดาราศาสตร์จัดประชุมวิชาการเพื่อเยาวชนระดับชาติครั้งแรกของไทย
» รัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในโครงการ “คืนความสุขให้เธอ... เยาวชน”