รมว.วท. เผยปรากฏการณ์จันทรุปราคาส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์

พิมพ์

 

        

 

          ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่า ในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน ที่จะถึงนี้ จะมีปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่สำคัญเกิดขึ้น ได้แก่ ปรากฏการณ์จันทรุปราคาบางส่วน ซึ่งจะเกิดจากการที่ดวงจันทร์เคลื่อนตัวผ่านเข้าไปในเงามือของโลกบางส่วน ทำให้เราจะมองเห็นดวงจันทร์เว้าแหว่งไปเพราะถูกเงาของโลกบดบัง “เหตุการณ์ครั้งนี้ คนเกือบครึ่งหนึ่งของโลกจะมองเห็นได้พร้อมกันตั้งแต่ทวีปเอเชียตะวันออก ประเทศในแถบมหาสมุทรแปซิฟิก จนถึงทวีปอเมริกา แต่ที่จะเห็นชัดเจนที่สุดคือ ทางด้านตะวันออกของประเทศออสเตรเลียถึงประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก”

          ดร.วีระชัย ได้กล่าวถึงความสำคัญของปรากฏการณ์จันทรุปราคาที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ ว่า “จันทรุปราคาที่จะเกิดขึ้นในค่ำคืนของวันที่ 26 มิถุนายนนี้ จะอยู่ในชุดการเกิดจันทรุปราคาเดียวกันกับที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2228 หรือเมื่อ 325 ปีที่แล้ว ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งในครั้งนั้นสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการเกิดจันทรุปราคาเต็มดวงที่พระที่นั่งเย็น อ.เมือง จ.ลพบุรี และเนื่องจากจันทรุปราคาครั้งนี้อาจจะสังเกตเห็นได้ยาก เพราะอยู่ในช่วงพลบค่ำ จึงควรเลือกสถานที่สังเกตการณ์ให้เหมาะสม เช่น บนดาดฟ้าของอาคารสูง ภูเขาสูง เขตอุทยานแห่งชาติ ดังนั้น ในปีนี้ ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จึงกำหนดจัดกิจกรรมดูจันทรุปราคาบริเวณจุดชมวิว ดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ ส่วนสมาคมดาราศาสตร์ไทย จัดกิจกรรมขึ้นที่พระที่นั่งเย็น จ.ลพบุรี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์ด้วย”

          พี่น้องประชาชนที่สนใจสามารถติดตามชมปรากฏการณ์จันทรุปราคาบางส่วนได้ในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2553 โดยให้สังเกตได้ตั้งแต่ดวงจันทร์ขึ้นจากของฟ้าทางทิศตะวันออก ตั้งแต่เวลา 18.47 น. จนถึง 20.00 น. หรือเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่จุดชมวิว ดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ และพระที่นั่งเย็น อ.เมือง จ.ลพบุรี

 เผยแพร่โดย  : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์   สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                    โทร. 0 2333 3700  ต่อ 3727

 

 

 

 

Tags สุริยุปราคา - จันทรุปราคา - ดาราศาสตร์
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ดาวอังคารใกล้โลกที่สุดในรอบ 11 ปี 21 พฤษภาคม 2559
» จันทรุปราคา (Lunar Eclipse)
» สดร.โชว์ความก้าวหน้าดาราศาสตร์ไทย วันวสันตวิษุวัต 19 มีนาคม 2559
» ปรากฏการณ์สุริยุปราคาแบบเต็มดวง 5 มีนาคม 2559
» วิดีโอ บันทึกการเกิดปรากฏการณ์ สุริยุปราคาบางส่วน 9 มีนาคม 2559
» ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2558
» จันทรุปราคาเต็มดวง