กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก บริการประชาชน บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ การใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน

การใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน


ส่วนงานบริการผู้ใช้ ฝ่ายวิจัยและวิชาการ เป็นหน่วยงานแรกที่ทำหน้าที่ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ ทั้งในส่วนที่เป็นข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการขอเข้าใช้แสงซินโครตรอน และในช่วงที่ผู้ใช้เข้ามาใช้บริการในสถาบันฯ ดังนี้ :

   

 


 

    * การรับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อขอใช้แสงซินโครตรอน
    * ตารางการให้บริการต่างๆ
    * ขั้นตอนการขอเข้าใช้แสงซินโครตรอน
    * สถานที่สนับสนุนการปฏิบัติการที่ศูนย์ฯ จัดเตรียมไว้ให้
    * ข้อมูลที่ตั้งของห้องปฏิบัติการแสงสยาม และการเดินทาง
    * การอบรมความปลอดภัย
    * การประชุมกลุ่มผู้ใช้ประจำปี
    * FAQs

http://www.slri.or.th/new_th/index.php?option=com_content&task=view&id=700&Itemid=137


เวลาปฏิบัติงาน: จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30 - 16:30 น.
ที่ตั้ง: ชั้น 1 อาคารสุรพัฒน์ 3 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์: +66 (0) 44-217040 ต่อ 605-606
โทรสาร: +66 (0) 44-217040 ต่อ 605
อีเมลล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป