กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก บริการประชาชน บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ ก.วิทย์ฯ คัดกว่า 20 ผลงานมอบของขวัญปีใหม่ให้คนไทย

ก.วิทย์ฯ คัดกว่า 20 ผลงานมอบของขวัญปีใหม่ให้คนไทย


 

 

    วันนี้  (18 ธันวาคม 2557)  ศ.ดร.ยงยุทธยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้เข้าตรวจเยี่ยมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมี ดร.พิเชฐดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ให้การต้อนรับ ณ  บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมกันนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบแท่นโมเดลรูปคนช่วยเหลือกันและรูปรากหญ้า สื่อความหมายแทนนโยบายด้านสังคม เป็นของขวัญปีใหม่ ให้กับ ดร.พิเชฐ โดยกล่าวอธิบายถึงความหมายว่า งานวางรากฐานทางสังคมเป็นงานที่เร่งด่วน  ตนอยากเห็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีขึ้นและชัดเจนโดยเร็ว จึงมีความคิดว่าทุกคนที่ทำงานนี้ต้องสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื่อเดินไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้มีการกำหนดนโยบายในการทำงานด้านสังคมขึ้นมา 3 ข้อ คือ ลดการเหลื่อมล้ำ ค้ำจุนกัน และสร้างสรรค์รากหญ้า และจะถือโอกาสที่จะเข้าสู่ปีใหม่ นำนโยบายทั้ง 3 ข้อ ทำออกมาเป็นโมเดล เพื่อให้เป็นรูปเป็นร่างที่จะง่ายต่อการสื่อสาร แล้วนำมามอบเป็นของขวัญที่จะสื่อถึงนโยบายปี 2558 ให้กับรัฐมนตรีทั้ง 4 กระทรวงที่ตนดูแล 

 
   จากนั้นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ร่วมกันแถลงข่าว “มอบของขวัญปีใหม่จากใจ วท.” โดยในปีนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้คัดเลือกโครงการเด่นกว่า 20 โครงการ โดยมี 15 หน่วยงานร่วมจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่จะมอบเป็นของขวัญให้กับประชาชน 

    ดร.พิเชฐ กล่าวว่าตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายมอบของขวัญเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติด้วยการให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินกิจกรรมเพื่อมอบความสุขให้คนในชาติเป็นการสร้างความสุขกระตุ้นการใช้เงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ทั้งนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯรับนโยบายมาปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงผลการดำเนินงานของกระทรวงในช่วงที่ผ่านมาและในช่วงระยะเวลาเทศกาลปีใหม่โดยรวบรวมผลการดำเนินงานเด่นๆของหน่วยงานในสังกัด 15 หน่วยงานจัดเป็นกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ซึ่งจัดแบ่งของขวัญเป็น 5 กล่อง 5 เป้าหมายประกอบด้วย

 
    กล่องที่ 1 วิทยาศาสตร์เพื่อประชาชนชวนคนไทยใฝ่รู้วิทยาศาสตร์เรียนรู้ธรรมชาติสร้างสังคมอุดมปัญญา ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เด็กเยาวชนและผู้ปกครองเริ่มด้วยกิจกรรมคืนความสุขให้เธอเยาวชนณบริเวณท้องฟ้าจำลองโดยความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการและมอบหมายองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นเจ้าภาพใหญ่โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ถึงการวางรากฐานพัฒนาวิทยาศาสตร์ของประเทศรวมถึงได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันด้านสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ผลิตแอพพลิเคชันเกมผจญภัยตะลุยอวกาศเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับภาพถ่ายดาวเทียมนอกจากนี้ยังมีการจัดค่ายเยาวชนตะลุยอวกาศและการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศด้วย

 
      ขณะที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) ส่ง 3 ของขวัญรับปีใหม่เริ่มต้นที่ของขวัญชิ้นแรกจดหมายถึงดวงดาว รูปแบบกิจกรรมคือ ให้เขียนจดหมายถึงตัวเองบอกเล่าประสบการณ์ดีๆที่เคยสัมผัสยามดูดาวใครที่เขียนได้ประทับใจก็มีของรางวัลให้ด้วยชิ้นที่ 2 เปิดบ้านฉายดาวให้เข้าชมฟรีที่จ.นครราชสีมาตามด้วยชิ้นที่ 3 เทศกาลเปิดฟ้าชมดาวรับลมหนาวที่จ.เชียงใหม่และจ.นครราชสีมาอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจคือ เทคโนโลยีการพัฒนาเครื่องเคลือบกระจกกล้องโทรทรรศน์สำหรับดูดาวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.4 เมตรรวมถึงขนาดที่เล็กกว่านี้ ผลงานจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.)และกิจกรรมที่เด็ก ๆ รอคอยคือ ถนนสายวิทยาศาสตร์ โดยความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่จะมาเติมเต็มความสุขต้อนรับวันเด็กแห่งชาติในวันที่ 8-10 มกราคม 2558 ซึ่งจัดเป็นของขวัญให้เด็กๆ 3 พื้นที่ได้แก่บริเวณกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯถนนพระรามที่ 6  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติคลอง 5 ปทุมธานีและจัตุรัสวิทยาศาสตร์จามจุรีสแควร์

     กล่องที่ 2 วิทยาศาสตร์เพื่อทรัพยากรด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯตระหนักถึงปัญหาและความจำเป็นในการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) จึงได้ดำเนินโครงการ“ส่งน้ำสะอาดเป็นของขวัญชาวอีสานตอนล่าง” พื้นที่จ.บุรีรัมย์นครราชสีมาชัยภูมิและสุรินทร์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2557 ขณะที่ สทอภ. มอบของขวัญด้วยโครงการ “GISTDA  เพื่อชุมชน”โดยพัฒนาระบบข้อมูล GIS แผนที่ระดับหมู่บ้านตำบลเพื่อให้ชุมชนนำโปรแกรมประยุกต์และฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างเป็นระบบทั้งนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไปณจังหวัดระยองตราดแพร่ร้อยเอ็ดและเชียงราย
3
 

   กล่องที่ 3. วิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจเปลี่ยนความรู้เป็นความมั่งคั่งเสริมกำลังแข่งขันให้เมืองไทยของขวัญชิ้นแรกโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดกิจกรรมการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP และชุบชีวิต SMEs ด้วยวทน. ใน 5 ภูมิภาคเป็นการให้คำปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมแจกแผนธุรกิจให้ผู้ประกอบการดำเนินการตลอดปี 2558  นอกจากนี้วว.ยังมีการแจก CD อบรม 10 อาชีพสร้างรายได้สามารถติดต่อขอรับได้จากวว.โดยตรงของขวัญชิ้นสำคัญสำหรับเกษตรกรโดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) แจกจ่ายสารละลายไคโตซานฉายรังสีเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับพืชอย่างปลอดภัยลดต้นทุนการผลิตเริ่มแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตั้งแต่บัดนี้จนถึงธันวาคม 2557  ด้านสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่มเกษตรกรแกนนำใน จ.ยโสธรโดยพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์แบบครบวงจร และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยเก็บข้อมูลดำเนินการตลอดปี 2558 ไม่เพียงแค่นั้นสวทช.ยัง ประสบความสำเร็จในการพัฒนาฟิล์มพลาสติกใช้ในบรรจุภัณฑ์ยืดอายุผลิตผลสดลดการเน่าเสียให้ผลไม้ผักได้เป็นอย่างดีเพิ่มมูลค่าการส่งออกโดยจะแจกฟรี 5,000 ใบให้กับเกษตรกร จ.ยโสธร ในส่วนสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ส่งของขวัญแก่เกษตรกรภาคใต้จ.ตรังด้วยนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งสำหรับโรงไฟฟ้าระดับชุมชนส่งเสริมอาชีพการปลุกไม้โตเร็วเพิ่มรายได้ชุมชนและสามารถนำชีวมวลเหลือทิ้งมาจำหน่ายได้ในราคา 700 บาท/ตันนวัตกรรมดังกล่าวสามารถเผยแพร่และขยายผลสู่พื้นที่ชุมชนต่างๆได้ทั่วประเทศ
 
 

    กล่อง 4 วิทยาศาสตร์เพื่อการบริการยกระดับบริการเติมพลังสร้างสรรค์ของคนไทยของขวัญกล่องนี้เริ่มต้นด้วยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) บริการอัดแน่นด้วยคุณประโยชน์ได้แก่การให้บริการออกใบอนุญาตการกำกับดูแลควบคุมเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้วัสดุนิวเคลียร์พิเศษวัสดุต้นกำลังและพลังงานปรมานูจากรังสีเอกซ์วิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ (e-License)  ตามด้วยของขวัญจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จัดชุดทดสอบความกระด้างน้ำเพื่อประชาชนถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนจ.บึงกาฬหนองคายขอนแก่นยโสธรเชียงรายแพร่ลำปางสระบุรีสุพรรณบุรีและนครศรีธรรมราชเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 เป็นต้นไป

    กล่องที่ 5. กล่องสุดท้ายวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสังคมอยู่ดีกินดีสังคมมีสุขตอบทุกปัญหาด้วยวิทยาสตร์กล่องนี้เริ่มจากของขวัญสำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.) จัดอบรมผู้ดูแลป่วยโดยเน้นเรื่องการให้สุขภาพจิตศึกษารวมถึงการใช้แอพพลิเคชั่นในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยอัลไซเมอร์ด้วยเริ่มมอบความสุขมาแล้วเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 และตลอดปี 2558 และพลาดไม่ได้กับโครงการของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ที่ได้พัฒนาวิธีการมาตรฐานของประเทศในการทดสอบสอบเทียบเครื่องวัดทางการแพทย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลโดยร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนอกจากนี้ยังให้ความมั่นใจในการใช้เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดด้วยวิธีเป่าลมหายใจจะไม่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อนในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวปีใหม่นี้
 
 

    ทั้งหมดที่กล่าวมาคือของขวัญชิ้นสำคัญจากใจกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียินดีมอบแด่พี่น้องประชาชนคนไทยเพื่อนำความสุขความปลอดภัยความมั่งคั่งสู่ประเทศชาติในภาพรวมตลอดปีใหม่และตลอดไปสำหรับข้อมูลรายละเอียดทุกโครงการติดตามได้ที่www.most.go.th


เขียนข่าวโดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี
ถ่ายภาพและวีดิโอ : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์, นายรัฐพล หงสไกร, นายไววิทย์ ยอดประสิทธิื
เผยแพร่ข่าว : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป