กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก บริการประชาชน บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ กระทรวงวิทย์ฯ นำร่องส่งมอบเครื่องทำลายลูกน้ำยุงลายด้วยอัลตร้าโซนิค

กระทรวงวิทย์ฯ นำร่องส่งมอบเครื่องทำลายลูกน้ำยุงลายด้วยอัลตร้าโซนิค


 

     

     เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556  ที่โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งมอบเครื่องทำลายลูกน้ำยุงลายด้วยอัลตร้าโซนิค ให้กับสาธารณะสุขจังหวัดยโสธร เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก

     ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข เปิดเผยว่าในปีนี้ประเทศไทยมีการระบาดของไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่า จากปีก่อน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้นำผลงานวิจัยที่ดำเนินการร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คือ เครื่องกำจัดลูกน้ำยุงลาย ด้วยอัลตร้าโซนิคมาใช้ในพื้นที่จังหวัดยโสธร  โดยทางสาธารณะสุขจังหวัดจะรับไปดำเนินการในพื้นที่ที่มีน้ำขัง ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เน้นการตัดวงจรไม่ให้ยุงลายแพร่พันธุ์

     เทคโนโลยีที่นำมาใช้คือ  คลื่นความถี่สูงอัลตร้าโซนิคมีคุณสมบัติในการสร้างคลื่นใต้น้ำ ทำให้เกิดแรงกระแทกที่รุนแรงมากพอจะทำให้ลูกน้ำ ยุงที่มีขนาดเล็กได้รับผลกระทบและตายในที่สุด แต่จะไม่ทำร้ายสัตว์ขนาดใหญ่ หลักการทำงานคือ เครื่องจะได้รับกระแสไฟฟ้าจากการแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ แปลงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง  เพื่อจ่ายให้กับวงจรกำเนิดคลื่นความถี่สูงอัลตร้าโซนิค ขนาด 40 กิโลเฮิร์ทซ์ โดยมีรัศมีการทำลายลูกน้ำรอบหัว ปล่อยคลื่น 1 ฟุต เหมาะสำหรับการทำลายลูกน้ำยุงลายในพื้นที่น้ำขังรอบๆที่อยู่อาศัยและชุมชน การทำลายลูกน้ำให้ได้ผลต้องทำซ้ำอย่างน้อย 3 ครั้ง ห่างกัน 3 วัน เพื่อเป็นการตัดวงจรอย่างเด็ดขาดและสามารถใช้งานติดต่อกันได้  1 ชั่วโมง แล้วจึงชาร์ทแบตเตอรี่เพื่อใช้งานต่อ
 
 
เผยแพร่โดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะและ นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป