กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก บริการประชาชน บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์

บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบทบาทด้านการวิจัย พัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้มีการรวบรวม และนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชย์ทุกระดับ อาทิเช่น การวิจัยด้านการเกษตร ด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือต้นแบบเพื่อลดภาระการนำเข้าจากต่างประเทศ และการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่จะนำมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นต้น

 

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 History of Sattelite ดาวเทียม 4741
2 บริการเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย 32066
3 การใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน 15671
4 บริการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อขอนำไปขอรับการลดภาษี 200% 18992
5 บริการวิจัยและพัฒนาที่ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ (การแพทย์ อุตสาหกรรม เกษตร การศึกษา) 15872
6 การวิจัยและพัฒนา เพื่อกระตุ้นให้มีการนำเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้อย่างจริงจังและแพร่หลาย 18709
7 เทคโนโลยีการเกษตร 24727
8 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6577
9 เภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 20598
10 วิศวกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ 14927
 
หน้า 1 จาก 5
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป