กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก บริการประชาชน บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์

บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบทบาทด้านการวิจัย พัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้มีการรวบรวม และนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชย์ทุกระดับ อาทิเช่น การวิจัยด้านการเกษตร ด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือต้นแบบเพื่อลดภาระการนำเข้าจากต่างประเทศ และการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่จะนำมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นต้น

 History of Sattelite ดาวเทียม

ดาวเทียม  คือ  ห้องทดลองที่นักวิทยาศาสตร์บรรจุอุปกรณ์ต่างๆเอาไว้แล้วส่งขึ้นไปโคจรรอบโลกเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ มีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันแล้วแต่ความมุ่งหมายของแต่ละโครงการ ดาวเทียมอาจมีรูปร่างเป็นทรงกลม รูปกลองหรือหีบก็ได้ และไม่จำเป็นต้องมีรูปร่างเพรียวลมเหมือนยวดยานต่างๆที่เราใช้อยู่บนโลก เพราะในอวกาศไม่มีอากาศที่จะมาปะทะเป็นแรงต้านทาน ขนาดของดาวเทียมบางดวงมีขนาดเล็กมาก มีเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง 2-3 นิ้ว หรือ  2-3  ฟุต แต่บางดวงอาจใหญ่โตจนมีเส้นผ่าศูนย์กลางเป็นร้อยๆฟุต  เช่น ดาวเทียมเอกโก (Echo) เป็นต้น ดาวเทียมที่ถูกส่งออกไปสู่อวกาศ อาจมีระยะเวลาในการโคจรรอบโลกเป็นเวลานานมากน้อยต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กีบขนาดและระยะห่างของวงทางโคจร ถ้าเข้ามาใกล้โลกมากๆจะเกิดแรงต้านทานทำให้ความเร็วของดาวเทียมลดลง เมื่อมีความเร็วน้อยกว่าที่กำหนด ดาวเทียมก็จะตกลงสู่โลกและถูกเผาไหม้ในบรรยากาศของโลก โดยทั่วไปดาวเทียมที่มีขนาดใหญ่และมีวงโคจรต่ำจะสลายตัวไปเร็วกว่าดาวเทียมที่มีขนาดเล็กแต่มีวงโคจรสูง เช่น ดาวเทียมแวนการ์ด หมายเลข 1 (Vanguard 1) ซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง 6 นิ้ว โคจรห่างจากโลก 400 ไมล์ ส่งไปเมื่อ พ.ศ. 2501 ซึ่งคาดว่าจะมีอายุได้เป็นร้อยๆปี
 

ที่มา : http://www.nsm.or.th/nsm2009/E-exhibition/02/sattelite/index.html
 

 

บริการเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย

บริการเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย  โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ส่วนห้องปฏิบัติการด้านเวลาและความถี่ได้จัดให้มีการติดตั้ง NTP Server ขึ้นเพื่อให้บริการถ่ายทอดเวลาผ่านระบบ Internet ทั้งนี้ศูนย์บริการร่วม วท. ได้ดำเนินการให้บริการเทียบเวลามาตรฐานในส่วน physical clock และให้บริการ NTP Server ที่ Stratum 2 ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานหรือเอกชนที่ไม่สามารถติดตั้ง NTP Server ได้สามารถเทียบเวลามาตรฐานกับ NTP Server ของศูนย์บริการร่วม วท. ได้อีกแหล่งหนึ่งนอกเหนือจาก NTP Server ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

 

การใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน

ส่วนงานบริการผู้ใช้ ฝ่ายวิจัยและวิชาการ เป็นหน่วยงานแรกที่ทำหน้าที่ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ ทั้งในส่วนที่เป็นข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการขอเข้าใช้แสงซินโครตรอน และในช่วงที่ผู้ใช้เข้ามาใช้บริการในสถาบันฯ ดังนี้ :

   

 


 

    * การรับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อขอใช้แสงซินโครตรอน
    * ตารางการให้บริการต่างๆ
    * ขั้นตอนการขอเข้าใช้แสงซินโครตรอน
    * สถานที่สนับสนุนการปฏิบัติการที่ศูนย์ฯ จัดเตรียมไว้ให้
    * ข้อมูลที่ตั้งของห้องปฏิบัติการแสงสยาม และการเดินทาง
    * การอบรมความปลอดภัย
    * การประชุมกลุ่มผู้ใช้ประจำปี
    * FAQs

http://www.slri.or.th/new_th/index.php?option=com_content&task=view&id=700&Itemid=137


เวลาปฏิบัติงาน: จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30 - 16:30 น.
ที่ตั้ง: ชั้น 1 อาคารสุรพัฒน์ 3 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์: +66 (0) 44-217040 ต่อ 605-606
โทรสาร: +66 (0) 44-217040 ต่อ 605
อีเมลล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 

 

 

บริการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อขอนำไปขอรับการลดภาษี 200%

เป็นโครงการสนับสนุนงานวิจัยให้แก่ภาคเอกชนโดยสามารถนำเงินที่ไปใช้ในงานวิจัยมา ใช้ลดภาษีได้ถึง 200% เพื่อจะได้เป็น การส่งเสริมและให้ภาคเอกชนเห็นความสำคัญในงานวิจัย (http://tmc.nstda.or.th/rdc/)
 

 

 


ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2564-7000
โทรสาร 0-2564-7001-5
 


 

 

บริการวิจัยและพัฒนาที่ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ (การแพทย์ อุตสาหกรรม เกษตร การศึกษา)

ให้บริการข้อมูลข่าวสาร งานวิจัยและพัฒนาที่ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ ทางการแพทย์ อุตสาหกรรม เกษตร การศึกษา (http://www.tint.or.th/research.html)
 

 

 

 


สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
16 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-5230, 0-2562-0123, 0-2596-7600
โทรสาร 0-2561-3013
ศูนย์บริการประชาชน ปส. Call Center โทร. 0-2579-1824, 0-2579-1834,0-2579-1849 ในเวลาราชการ
 

 

 
หน้า 1 จาก 10
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป