กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก บริการประชาชน โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม เว็บไซต์ความร่วมมือแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

เว็บไซต์ความร่วมมือแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

พิมพ์ PDF

          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวง จัดทำระบบนำเสนอด้านสภาวะน้ำท่วม ผ่านเว็บไซต์ โดยมีข้อมูลน่าสนใจหลากหลาย เช่น ข้อมูลพยากรณ์ระดับน้ำทะเลหนุนสูงสุด ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ ปริมาณฝนรายวันสูงสุดในพื้นที่ต่างๆ ภาพถ่ายจากดาวเทียม ทั้งนี้ประกอบด้วย


1. ระบบคลังข้อมูลน้ำประเทศไทย เป็นการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำไว้ในระบบเดียวกัน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกใช้งานได้
2. เส้นทางพายุและภาพถ่ายดาวเทียม สามารถชมเส้นทางพายุและค้นหาภาพพายุหมุนในอดีตตั้งแต่ปี พ .ศ. 2494 จนถึงปัจจุบัน
3. ข้อมูลฝนตกในพื้นที่ ประกอบด้วย แผนภาพแสดงการกระจายตัวของปริมาณฝนเฉลี่ย 48 ปี ย้อนหลัง ตั้งแต่ พ .ศ. 2493-2540 โดยสามารถเลือกดูได้ในรูปแบบ รายเดือน รวมทั้งปี และ ดูของลุ่มเจ้าพระยาทั้งหมด
4. ข้อมูลปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่จาก สถานีตรวจวัดอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน 118 สถานี ทั่วประเทศไทย มีการปรับปรุงข้อมูลวันละ 1 ครั้ง
5. ปริมาณและระดับน้ำในเขื่อน รายงานสภาพของเขื่อน เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย โดยรายงานข้อมูลด้านปริมาณน้ำในเขื่อนระดับน้ำ ปริมาณน้ำ ไหลเข้าอ่าง ปริมาณน้ำ ที่ระบายเพื่อการเกษตรและการผลิตไฟฟ้า ปริมาณน้ำ ที่ระบายเพื่อการเกษตรและอื่นๆ โดยจะมีการปรับปรุงข้อมูลทุกวัน ซึ่งเขื่อนต่างๆ เหล่านี้เป็นเขื่อนที่อยู่ในความดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
6. ปริมาณและระดับน้ำในลุ่มน้ำ เส้นทางน้ำ ผังน้ำ เพื่อการบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยา แสดงปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำ ปริมาณการปล่อยน้ำออกสู่ลำน้ำ เส้นทางน้ำตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงอ่าวไทย โดยความอนุเคราะห์ข้อมูลจากกรมชลประทาน และมีการปรับปรุงข้อมูลทุกวัน การแสดงผลข้อมูลของผังน้ำเจ้าพระยามีสองรูปแบบ แต่ทั้งสองรูปแบบ สามารถแสดงกราฟปริมาณฝน และกราฟแสดงปริมาตรน้ำในเขื่อน ได้ในรูปแบบแบบเดียวกัน
7. ปริมาณฝนและระดับน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รายละเอียดข้อมูลปริมาณฝน ข้อมูลระดับน้ำ ณ จุดต่างๆ บนแผนที่กรุงเทพมหานคร โดยได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูล จากกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลฝนทุก 15 นาที ข้อมูลน้ำทุกชั่วโมง และข้อมูลอีกหลายด้าน


ทั้งหมดนี้ เป็นงานวิจัยที่นำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย และสามารถช่วยป้องกันปัญหาและเฝ้าระวังด้านภัยธรรมชาติของประชาชนในระยะเบื้องต้นของการดำรงชีวิต.

 

ท่านที่สนใจสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaifloodwatch.net/

 

แหล่งข้อมูล/ข้อมูลเพิ่มเติม

 • สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
  เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์ 0-2642-7132 โทรสาร 0-2642-7133
   
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
  โทรศัพท์ 0-2564-7000 โทรสาร 0-2564-7001-5 Call Center 0-2564-8000   Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป