ถุงลุยน้ำ

พิมพ์

สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งนี้ ถือว่าเป็นวิกฤติการณ์ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายสิบปี ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนกับพี่น้องผู้ประสบภัยในหลายจังหวัด เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปบรรเทาทุกข์แด่ผู้ประสบภัยทั้งหลายเป็นการเบื้องต้น และเพื่อป้องกันปัญหาด้านสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช. ได้จัดทำ ถุงลุยน้ำ สำหรับการเดินทางขึ้น

ถุงลุยน้ำ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับกรณีฉุกเฉินที่ใช้เสริมกับรองเท้าบูตเพื่อกันน้ำ กรณีน้ำท่วมสูง อย่างไรก็ดีการหลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำท่วมสัมผัสกับร่างกายให้นานที่สุดจะเป็น การ ป้องกันโรคน้ำกัดเท้าที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง ถุงลุยน้ำ เป็นนวัตกรรมอันหนึ่ง ที่จะช่วยท่านได้  ด้วยความปรารถนาดีจาก

คำแนะนำในการใช้งาน
   1. ถุงลุยน้ำนี้ ไม่ได้ทำขึ้นแทนรองเท้าบู๊ต แต่เป็นอุปกรณ์แก้ขัด อุปกรณ์เสริมใช้กับรองเท้าบูตหรือรองเท้ายาง 
   2. ถุงทำด้วยพลาสติกเบา ชนิดโพลีเอสทีลีนผสมมีความเหนียว และระบายอากาศและมีความสามารถกันน้ำเช่นพลาสติกทั่วไป
   3. ใน การลุยน้ำลึกระยะสั้นๆ ไม่กี่นาที การใช้ถุง ช่วยให้เสื้อผ้่าไม่เปียกชื้น และไม่มีน้ำสัมผัสร่างกาย อันจะมีผลให้เกิดการติดเชื้อจากน้ำ และทำให้เจ็บป่วยเพราะสื้อผ้าเปียก 
   4. ขอให้สวมถุงลุยน้ำคู่กับการสวมรองเท้าเสมอ เช่น รองเท้ายาง รองเท้าแตะ หรือรองเท้าบูต
   5. หาก ใช้กับรองเท้าแตะ โปรดหลีกเลี่ยงการเดินในโคลนตม เพราะรองเท้าจะถูกดูดติดกับโคลน ยกเท้าไม่ได้ หรือเกิดการขูดขีดเสียดสีระหว่างรองเท้ากับถุงจนฉีกขาดได้
   6. เมื่อถุงรั่วหรือฉีกขาด ประโยชน์ของถุงจะหมดไป กรุณาทิ้งถุงอย่างระมัดระวัง อย่าให้ไปอุดท่อระบายน้ำ  อย่าเผา

 ถุงลอยน้ำ

ภาพจาก : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

 

แหล่งข้อมูล/ข้อมูลเพิ่มเติม

Tags ภัยพิบัติ - อุทกภัย - น้ำท่วม - ถุงลุยน้ำ
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» สสนก. ร่วมมือ UNISDR ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
» นายไบรอัน ที เกรย์ และ คณะจากประเทศแคนาดา เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท.
» รมว.วท. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ จ.ยโสธร
» ก.วิทย์ ตั้ง“ศูนย์เครือข่ายเตือนภัยพิบัติ” ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมแก้ปัญหาครบวงจร
» การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ 8/2555
» แนวทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผังเมืองในการบริหารจัดการน้ำท่วม
» ก.วิทย์ฯ ดึง 3 มหาวิทยาลัย ดันเทคโนโลยีสำรวจ หนุนแก้อุทกภัย