กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

ถุงลุยน้ำ

พิมพ์ PDF

สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งนี้ ถือว่าเป็นวิกฤติการณ์ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายสิบปี ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนกับพี่น้องผู้ประสบภัยในหลายจังหวัด เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปบรรเทาทุกข์แด่ผู้ประสบภัยทั้งหลายเป็นการเบื้องต้น และเพื่อป้องกันปัญหาด้านสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช. ได้จัดทำ ถุงลุยน้ำ สำหรับการเดินทางขึ้น

ถุงลุยน้ำ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับกรณีฉุกเฉินที่ใช้เสริมกับรองเท้าบูตเพื่อกันน้ำ กรณีน้ำท่วมสูง อย่างไรก็ดีการหลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำท่วมสัมผัสกับร่างกายให้นานที่สุดจะเป็น การ ป้องกันโรคน้ำกัดเท้าที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง ถุงลุยน้ำ เป็นนวัตกรรมอันหนึ่ง ที่จะช่วยท่านได้  ด้วยความปรารถนาดีจาก

คำแนะนำในการใช้งาน
   1. ถุงลุยน้ำนี้ ไม่ได้ทำขึ้นแทนรองเท้าบู๊ต แต่เป็นอุปกรณ์แก้ขัด อุปกรณ์เสริมใช้กับรองเท้าบูตหรือรองเท้ายาง 
   2. ถุงทำด้วยพลาสติกเบา ชนิดโพลีเอสทีลีนผสมมีความเหนียว และระบายอากาศและมีความสามารถกันน้ำเช่นพลาสติกทั่วไป
   3. ใน การลุยน้ำลึกระยะสั้นๆ ไม่กี่นาที การใช้ถุง ช่วยให้เสื้อผ้่าไม่เปียกชื้น และไม่มีน้ำสัมผัสร่างกาย อันจะมีผลให้เกิดการติดเชื้อจากน้ำ และทำให้เจ็บป่วยเพราะสื้อผ้าเปียก 
   4. ขอให้สวมถุงลุยน้ำคู่กับการสวมรองเท้าเสมอ เช่น รองเท้ายาง รองเท้าแตะ หรือรองเท้าบูต
   5. หาก ใช้กับรองเท้าแตะ โปรดหลีกเลี่ยงการเดินในโคลนตม เพราะรองเท้าจะถูกดูดติดกับโคลน ยกเท้าไม่ได้ หรือเกิดการขูดขีดเสียดสีระหว่างรองเท้ากับถุงจนฉีกขาดได้
   6. เมื่อถุงรั่วหรือฉีกขาด ประโยชน์ของถุงจะหมดไป กรุณาทิ้งถุงอย่างระมัดระวัง อย่าให้ไปอุดท่อระบายน้ำ  อย่าเผา

 ถุงลอยน้ำ

ภาพจาก : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

 

แหล่งข้อมูล/ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
  114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
  โทรศัพท์ 0-2564-6500 โทรสาร 0-2564-6501-5
   
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
  โทรศัพท์ 0-2564-7000 โทรสาร 0-2564-7001-5 Call Center 0-2564-8000   Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป