กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก บริการประชาชน โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

          จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ของประเทศไทยในครั้งนี้ ถือว่าเป็นวิกฤติการณ์ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายสิบปี ทำให้เกิดความเสียหายตามมามากมาย โดยเฉพาะพี่น้องประชาชน ที่ประสบปัญหาด้านปัจจัยในการดำรงชีวิต ไร้ที่อยู่อาศัยขาดแคลน อาหารสิ่งของอุปโภคบริโภค รวมจนถึงการประกอบอาชีพหลังน้ำลด ตามนโยบาย "การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปให้ถึงชุมชน ชนบท และจังหวัด อันจะเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งในแผนการปรองดองของรัฐบาล ที่จะลดความเหลื่อมลำแก้ปัญหาความยากจน"

          ดังนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยบรรเทาปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน โดยการนำองค์ความรู้ การวิจัย การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ได้รวบรวมของกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี และพร้อมสำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในครั้งนี้ เราคนไทยไม่เคยทอดทิ้งกัน และพลังแห่งน้ำใจ ไม่เคยเหือดแห้งหายไปจากสังคมไทย

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เว็บไซต์ความร่วมมือแก้ไขปัญหาน้ำท่วม Bhusit Phoseang 21814
2 เทคโนโลยีบล็อกประสาน สำหรับงานก่อสร้างที่อยู่อาศัย สาธารณูปโภค pusit 21420
3 การชาร์จไฟโทรศัพท์มือถือในชุมชน Bhusit Phoseang 11666
4 ถุงลุยน้ำ Bhusit Phoseang 12463
5 การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ำและการผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค Bhusit Phoseang 30148
6 การใช้ก้อนแอสฟัลต์สำเร็จเพื่อการป้องกันน้ำท่วม Bhusit Phoseang 3473
7 เครือข่ายปฏิบัติการน้ำชุมชน Bhusit Phoseang 20070
8 ระบบโทรมาตรตรวจวัดระดับน้ำและสภาพอากาศอัตโนมัติ Bhusit Phoseang 17682
9 "มุ้งนาโน" กำจัดยุง ของนาโนเทค Bhusit Phoseang 16934
10 ข้าว "หอมชลสิทธิ์" ทนน้ำท่วมฉับพลัน Bhusit Phoseang 26989
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป