สงสัยว่าเพื่อนเรียนจบก่อนกำหนด

พิมพ์

 บทความเรื่อง สงสัยว่าเพื่อนเรียนจบก่อนกำหนด

วีระเชษฐ์ จรรยากูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

บทความ อ.๗๘/๑๕๕๙
โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

___________________________________________________________

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังแนบ www.most.go.th/main/files/18061600(1).pdf

Tags พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» เขาหาว่าผมแบมือใต้โต๊ะ
» "อย่ายอม (ตก) เป็นเหยื่อ"
» ผลเป็นอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป !
» ของผมมี อย.ครับ