กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ / บทความไม่มี ไม่เชื่อ ไม่จบ

พิมพ์ PDF

 

 

 บทความเรื่อง ไม่มี ไม่เชื่อ ไม่จบ

สุกัญญา วงศ์รัตนชัย

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

___________________________________________________________

สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้ที่ www.most.go.th/main/files/ไม่มี ไม่เชื่อ ไม่จบ.JPG

 

ใครกล่าวหาฉัน

พิมพ์ PDF

 

บทความเรื่อง ใครกล่าวหาฉัน

ยุพาพร เสรีวิวัฒนา

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

 ___________________________________________________________

สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้ที่ www.most.go.th/main/files/ใครกล่าวหาฉัน.JPG

 

เงินกองทุนของหน่วยงาน ก็เปิดเผยได้ครับ

พิมพ์ PDF

บทความเรื่อง เงินกองทุนของหน่วยงาน ก็เปิดเผยได้ครับ

วีระเชษฐ์ จรรยากูล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

  ___________________________________________________________

สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้ที่ www.most.go.th/main/files/เงินกองทุน.JPG

 

ขอเลข 13 หลัก เพราะจะตามไปยึดเงินได้ไหม

พิมพ์ PDF

 

 

บทความเรื่อง ขอเลข 13 หลัก เพราะจะตามไปยึดเงินได้ไหม

วีระเชษฐ์ จรรยากูล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 ___________________________________________________________

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้ที่ www.most.go.th/main/files/เลข 13 หลัก.JPG

 

...หนีไม่พ้น...

พิมพ์ PDF

 

 บทความเรื่อง ...หนีไม่พ้น...

สุกัญญา วงศ์รัตนตรัย
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

___________________________________________________________

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังแนบ www.most.go.th/main/files/14061600-4.jpg

 
หน้า 1 จาก 3
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป