บริการชุมชน

พิมพ์

  • 1
เทคโนโลยีที่พร้อมจะถ่ายทอด

เทคโนโลยีที่พร้อมจะถ่ายทอด

เทคโนโลยีที่พร้อมจะถ่ายทอด คือ รายชื่อเทคโนโลยีในส่วน ของกระทรวงวิทยศาสตร์ ฯ และเทคโนโลยีของสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับประฃาชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน โดยการจัดการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซ... Read more