ผนึกกำลังสร้างเมืองนวัตกรรมอาหาร Thai Quote

พิมพ์

ผนึกกำลังสร้างเมืองนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis 

 

 

Tags คลิป - นวัตกรรมอาหาร - Food Innopolis - ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» เมืองนวัตกรรม
» เดินหน้าประเทศไทย ตอน โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ พัฒนาศักยภาพสินค้าเเละอุตสาหกรรมไทย
» เพลง 'พลังคนรุ่นใหม่ ก้าวไปออกเสียงประชามติ
» เพลง 7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง Version 2
» ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ บรรยายพิเศษ CTCN
» ประชารัฐร่วมใจยกระดับ otop
» งาน NESP Innovation Fair 2016 ‘นวัตกรรมเพื่อธุรกิจ’