โครงการ เทคโนโลยีดาวเทียมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์

เทคโนโลยีดาวเทียมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีดาวเทียมในการในการแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน การบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ตลอดจนน้ำท่วมน้ำแล้ง ขณะเดียวกันยังใช้ดาวเทียมเพื่อการพัฒนา โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กำลังดำเนินการจัดหาดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนาดวงที่สอง รองรับการตัดสินใจเชิงนโยบายในระดับประเทศถึงระดับพื้นที่ ตลอดจนการบูรณาการการใช้ดาวเทียมเพื่อการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Tags ผลงานรัฐบาล - ดาวเทียม - ทรัพยากรธรรมชาติ
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» สันติสุข มะโรงศรี : สรุป "ผลงานรัฐบาล" ใน 8 นาทีได้เข้าใจง่าย มากกว่าที่รัฐประชาสัมพันธ์เอง !?
» การใช้ดาวเทียมเพื่อติดตามสถาณการณ์ไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่
» Satellite ดาวเทียมช่วยภัยแล้ง
» การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ
» การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ
» ก.วิทย์ฯ ใช้ดาวเทียมลดไฟป่า ยกพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
» โครงการ สร้างความร่วมมือต่างประเทศเชิงยุทธศาสตร์