ก.วิทย์ฯ โดยจิสด้า ใช้ดาวเทียมไทยโชต ติดตามสถานการณ์หมอกควันภาคใต้

พิมพ์

          จากกรณีเกิดปัญหาหมอกควันจากไฟป่าบนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ได้พัดเข้าปกคลุมในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่ ยะลา นราธิวาส และบางส่วนในพื้นที่ สงขลา สตูล เมี่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 นั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) หรือ GISTDA  ได้ติดตามสถานการณ์โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชตรายงานความเคลื่อนไหวหมอกควันที่เคลื่อนตัวในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมทั้งนำภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat-8 ซึ่งบันทึกภาพบริเวณเกาะสุมาตรา แสดงให้เห็นการก่อตัวของกลุ่มควันเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลภาพดังกล่าว และการรายงานข่าวจากสื่อต่างๆ ได้ทางเว็บไซต์ของ GISTDA  

          เมื่อวันที่ 27 ส.ค. ได้เกิดปัญหาสถานการณ์หมอกควันจากไฟไหม้ป่าบนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ได้พัดเข้าปกคลุมในพื้นที่ อ.เบตง เป็นวันที่ 3 ส่งผลให้สภาพท้องฟ้าสลัว มีม่านหมอกกระจายเต็มท้องฟ้า โดยเฉพาะภูเขารอยต่อประเทศมาเลเซียจะเห็นหมอกควันหนาแน่นและมองเห็นชัดเจน ล่าสุดสำนักงานจัดการภัยพิบัติของอินโดนีเซียเตือนว่า หมอกควันจากอินโดนีเซียอาจแพร่ไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์ มาเลเซีย และไทยอีกครั้ง

          เช้าวันที่ 29 ส.ค.2558 หมอกควันไฟป่า ซึ่งเป็นลักษณะฝุ่นละอองสีขาวขนาดเล็กที่เขาปกคลุมทั่วท้องฟ้าในเมืองยะลา ตั้งแต่เมื่อวันที่ 28 ส.ค.2558 ซึ่งมีปริมาณหนาแน่นได้เบาบางลง หลังจากที่มีแสงแดดส่องในช่วงสาย ขณะที่ในพื้นที่ที่เป็นภูเขายังคงมีปริมาณกลุ่มหมอกควันหนาแน่น มองเห็นได้ชัดเจน ส่วนตามเส้นทางที่สัญจรไปมายังคงจะมีปริมาณหมอกควันเข้าปกคลุม โดยจะส่งผลกระทบต่อทัศน์วิสัยของผู้ขับขี่รถ ซึ่งจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง

          ภาพถ่าย อ.เบตง เป็นวันที่ 3 ส่งผลให้สภาพท้องฟ้าสลัว มีม่านหมอกกระจายเต็มท้องฟ้า โดยเฉพาะภูเขารอยต่อประเทศมาเลเซียจะเห็นหมอกควันหนาแน่นและมองเห็นชัดเจน ล่าสุดสำนักงานจัดการภัยพิบัติของอินโดนีเซียเตือนว่า หมอกควันจากอินโดนีเซียอาจแพร่ไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์ มาเลเซีย และไทยอีกครั้ง  เช้าวันที่ 29 ส.ค.2558 หมอกควันไฟป่า ซึ่งเป็นลักษณะฝุ่นละอองสีขาวขนาดเล็กที่เขาปกคลุมทั่วท้องฟ้าในเมืองยะลา ตั้งแต่เมื่อวันที่ 28 ส.ค.2558 ซึ่งมีปริมาณหนาแน่นได้เบาบางลง หลังจากที่มีแสงแดดส่องในช่วงสาย ขณะที่ในพื้นที่ที่เป็นภูเขายังคงมีปริมาณกลุ่มหมอกควันหนาแน่น มองเห็นได้ชัดเจน ส่วนตามเส้นทางที่สัญจรไปมายังคงจะมีปริมาณหมอกควันเข้าปกคลุม โดยจะส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัยของผู้ขับขี่รถ ซึ่งจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง

          ล่าสุดสถานการณ์หมอกควันไฟป่าจากประเทศอินโดนีเซียที่ได้เข้าปกคลุมพื้นที่จังหวัดยะลา ในช่วงเช้าวันที่ 30 มิ.ย. 58 ท้องฟ้าในพื้นที่ยะลา ยังคงสลัว ไม่สว่างสดใส เนื่องจากยังคงมีฝุ่นละอองสีขาวขนาดเล็กปกคลุมทั่วท้องฟ้า โดยปริมาณหมอกควันได้เบาบางลงเล็กน้อย ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของลม ที่จะพัดกลุ่มหมอกควันให้เพิ่มปริมาณหนาแน่น หรือเบาบาง โดยก่อนหน้านี้เมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2558 กลุ่มหมอกควันฯ ได้เข้ามาปกคลุมในพื้นที่จังหวัดยะลาแล้วครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ กลุ่มหมอกควันดังกล่าว เป็นหมอกควันจากไฟป่าจากเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจะเกิดขึ้นทุกปีในพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างเดือน มิถุนายน – สิงหาคม โดยฝุ่นละอองจะเป็นขนาดเล็ก และไม่ส่งผลต่อประชาชนทั่วไป ยกเว้นผู้ที่ป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ จะทำให้เกิดอาการระคายเคือง ซึ่งควรใช้หน้ากากอนามัยปิดจมูกเพื่อป้องกัน

วันที่ 3 ก.ย. 2558 สถานการณ์หมอกควันจากไฟไหม้ป่าบนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซียระลอกใหม่ เริ่มพัดเข้าปกคลุมในพื้นที่ จ.ยะลา อีกครั้ง ส่งผลให้สภาพอากาศในพื้นที่ ท้องฟ้าสลัว มีหมอกควันกระจายเต็มท้องฟ้า โดยเฉพาะในตัวเมืองยะลา สามารถมองเห็นหมอกควันได้อย่างชัดเจน (springnews.co.th)

          ซึ่งบนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย มีจุดที่เกิดไฟไหม้ป่า จำนวน 152 จุด โดยลดลงจากวันที่ 24 ส.ค. ซึ่งมีจำนวน 192 จุด ส่งผลให้ทัศนวิสัยการมองเห็น ใน จ.ยะลา อาจเกิดผลกระทบกับการขับขี่รถยนต์บนท้องถนนเป็นอย่างมาก และชาวบ้านหลายๆ คน มีความเป็นห่วง ในเรื่องของสุขภาพของเด็กเล็ก โดยขณะนี้ยังไม่มีองค์กรภาครัฐ ออกมาให้ความเข้าใจและดูแลสุขภาพของประชาชนแต่อย่างใด (springnews.co.th)

 

อ้างอิง


 

รวบรวมข้อมูลโดย : นางสาวสิประภาพร สุขแสวง  นางสาวจีราพร สุขกาศ โทรศัพท์ 0-2561-4504-5, โทรสาร 0-2561-4503   

 

 

ถ่ายภาพโดย : สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

 

เผยแพร่ โดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

Tags กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี - หมอกควัน - ไฟไหม้ป่า
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ภารกิจการบริหารจัดการน้ำ ปัญหาไฟป่าหมอกควันด้วยวิทยาศาสตร์, เดินหน้าผลิตชิ้นส่วนระบบราง 19 มีนาคม 2559
» รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ขึ้นเหนือสำรวจปัญหาไฟป่าหมอกควัน
» ปส. ร่วมกับ สทน. ขอเชิญร่วมสนุกและเรียนรู้เรื่องรังสี ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2558
» กิจกรรม โครงการจักรยานเพื่ออากาศสะอาด สู่เมืองสีเขียว
» การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 16
» วศ./ก.วิทย์ฯ พร้อมโชว์ผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในงานมหกรรมวิทย์ฯ ปี 2558
» บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ