รมว.วท.ให้การต้อนรับ ออท.ญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ

พิมพ์

 

     เมื่อวันที่  5 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ นายชิโระ ซะโดชิมะ (Mr. Shiro Sadoshima) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะท่าน รมว.วท. พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอื่นๆ ที่สนใจร่วมกัน อาทิ การวิจัยและพัฒนาด้าน Nanotechnology and Material Sciences, ความร่วมมือภายใต้ Joint Research Agreement on Innovation on Production and Automotive Utilization of Biofuels from Non - food Biomass, ความร่วมมือภายใต้ MOU on Research cooperation in a board range of scientific areas,การส่งเสริมกิจกรรมสำหรับเยาวชน งานวิจัย และการฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือตามกรอบ ASEAN – Japan เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิคในด้านการจัดการผลกระทบที่เกิดจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอเอทานอล เป็นต้น ณ ห้องพระจอมเกล้าชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี 

  

ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

ถ่ายภาพ : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

 

 

 

 

 

Tags ออท.ญี่ปุ่นเข้าพบ