เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน รมว.วท.

พิมพ์

 

 

     เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 16.00 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ นายรอล์ฟ ชุลเซอ (H.E. Mr. Rolf Schulze) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะท่าน รมว.วท. พร้อมหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ ผลความสำเร็จของเยอรมณ๊ในการพัฒนา SMEs เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนา SMEs ไทย และหารือถึงแนวทางความร่วมมือทวิภาคีด้านวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม SME ระหว่างประเทศไทย-เยอรมณี ณ ห้องพระจอมเกล้าชั้น 4 อาคาร สป.วท.

 

ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

ภาพข่าวโดย  : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3727-3732 โทรสาร 02 333 3834

E-Mail :  pr@most.go.th, facebook : sciencethailand 

Tags ทูตเยอรมณี - เยี่ยมคารวะ - รมว.วท.
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» นายยูกิยะ อมาโนะ ผอ.ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมนายกรัฐมนตรี
» ผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท. พร้อมหารือความร่วมมือด้าน วทน.
» เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท. พร้อมหารือความร่วมมือด้าน วทน.
» รมว.วิทย์ เชื่อนวัตกรรมจะช่วยศก.ไทยเปลี่ยนสู่ยุค 4.0 l 1 สิงหาคม 2559 l Smart sme
» ก.วิทย์ฯ จับมือ ก.ศึกษาฯ ผุดชุดซอฟต์แวร์ ช่วยการเขียน เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทั่วประเทศ
» Business Smart ตอน สิทธิประโยชน์ Start up
» วท.เดินหน้า ดันมาตรวิทยาปฏิรูป NQI เล็งสร้างเครือข่ายบูรณาการอาเซียน หวังเศรษฐกิจโตร่วมกัน